Navigacija

13E014TPE - Termički procesi u elektroenergetici

Specifikacija predmeta
Naziv Termički procesi u elektroenergetici
Akronim 13E014TPE
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Energetika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 5.0 Status predmeta obavezan
Uslovljnost drugim predmetima Nema
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovama prenosa toplote i mase.Razumevanje prirode zagrevanja elektroenergetskih komponenti usled gubitaka energije u njima i generisanja toplote. Osposobljavanje studenata da primene znanja iz opšte teorije prenosa toplote i mase pri projektovanju, eksploataciji, nadzoru i zaštiti elektroenergetskih komponenti. Ilustracija na primerima realnih elektroenergetskih komponenti.
Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljenost studenata da rešavaju svih vrsta termičkih problema koji se pojavljuju u praksi projektovanja i primene elektroenetgetskih komponenti. Upoznavanje studenata sa klasičnim (uprošćenim) inženjerskim metodama, njihovim ograničenjima i praktičnim mogućnostima koje donosi primena savremenih softverskih alata i metoda zasnovanim na dubljem fizičkom opisivanju procesa zagrevanja.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Provođenje,zračenje i strujanje.Prenos toplote prenosom mase.Nominalna snaga elektroenergetskih komponenti,definisana dozvoljenom temperaturom izolacije.Razmenjivači toplote.Rebra za hlađenje.Primeri termičkog projektovanja elektroenergetskih komponenti.Tipski termički testovi.Termički proračuni u praksi eksploatacije elektroenergetskih komponenti (strategija opterećivanja, nadzora i zaštita).
Sadržaj praktične nastave Računske vežbe na tabli i 6 laboratorijskih vežbi (4 klasične, jedna simulacija prelaznih termičkih procesa na računaru i jedna primena softvera baziranog na metodio konačnih elemenata).
Literatura
  1. Texts for each of teaching classes and the laboratory - http://term-procesi.etf.rs/
  2. Zbirka zadataka iz Elektrotermije sa priručnikom za laboratorijske vežbe, Z. Radaković, M. Jovanović, Elektrotehnički fakultet, drugo izdanje, 1995.
  3. Fundamentals of heat and mass transfer, F.P.Incropera, D.P.DeWitt, John Wiley&Sons, Fifth edition, 2002.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 1 1
Metode izvođenja nastave Klasična predavanja, klasične auditorne vežbe, klasične laboratorijske vežbe i izrada simulacionog programa na računaru, prikaz vrhunskih istraživačkih i razvojnih industrijskih projekata u saradnji sa univerzitetima
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 30 Pismeni ispit 35
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 35
Seminari 0