Navigacija

19E013ELO - Električno osvetljenje

Specifikacija predmeta
Naziv Električno osvetljenje
Akronim 19E013ELO
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Nema.
  Ciljevi izučavanja predmeta • Upoznavanje studenata sa osnovnim fotometrijskim veličinama. • Upoznavanje studenata sa relevantnim karakteristikama izvora svetlosti i svetiljki. • Projektovanje unutrašnjeg osvetljenja. • Projektovanje uličnog, ambijentalnog i spoljnog dekorativnog osvetljenja.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata za izradu projekata unutrašnjeg i spoljašnjeg osvetljenja.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Priroda svetlosti. Izvori svetlosti. Svetiljke. Unutrašnje osvetljenje (faktori kvaliteta, projektovanje i proračuni, oblasti primene). Spoljno osvetljenje. Metode proračuna i oblasti primene (ulično osvetljenje, ambijentalno osvetljenje, spoljno dekorativno osvetljenje).
  Sadržaj praktične nastave Gostujuća predavanja, posete renomiranim proizvođačima svetiljki i obilazak grada (u cilju analize izvedenog spoljašnjeg dekorativnog osvetljenja).
  Literatura
  1. M. Kostić, “Teorija i praksa projektovanja električnih instalacija – treće, prošireno izdanje”, 2014.
  2. Philips Lighting, “Lighting Manual”, Fifth Edition, 1993.
  3. M. Kostić, "Osvetljenje puteva", 2006.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe, gostujuća predavanja, posete renomiranim proizvođačima svetiljki i obilazak grada (u cilju analize izvedenog spoljašnjeg dekorativnog osvetljenja).
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 30
  Praktična nastava Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 70
  Seminari