Navigacija

19E014PREI - Projekat iz električnih instalacija

Specifikacija predmeta
Naziv Projekat iz električnih instalacija
Akronim 19E014PREI
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Nema.
  Ciljevi izučavanja predmeta Osposobljavanje studenta da samostalno uradi projekat električnih instalacija niskog napona i telekomunikacionih instalacija stambenog objekta.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Student osposobljen da samostalno uradi projekat električnih instalacija niskog napona i telekomunikacionih instalacija stambenog objekta, koji uključuje tehnički opis, proračune, specifikaciju i grafičku dokumentaciju.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Nema.
  Sadržaj praktične nastave Konsultacije.
  Literatura
  1. M. Kostić, “Teorija i praksa projektovanja električnih instalacija – treće, prošireno izdanje”, 2014.
  2. M. Kostić, “Ugledni primer projekta električnih instalacija stambenog objekta” , 2006.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  0 2
  Metode izvođenja nastave Konsultacije.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit 30
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 70