Navigacija

19M013ELO - Električno osvetljenje - odabrana poglavlja

Specifikacija predmeta
Naziv Električno osvetljenje - odabrana poglavlja
Akronim 19M013ELO
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Nema.
  Ciljevi izučavanja predmeta • Upoznavanje studenata sa fotometrijskim veličinama i njihovim odnosima. • Upoznavanje studenata sa relevantnim fotometrijskim karakteristikama izvora svetlosti, svetiljki i uređaja za kontrolu svetlosti. • Savremeno projektovanje unutrašnjeg osvetljenja. • Projektovanje osvetljenja ulica, trgova i parkova, kao i spoljnog dekorativnog osvetljenja zgrada i mostova.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata za izradu projekata osvetljenja unutrašnjih i spoljašnjih prostora.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Fizičke osnove svetlosti. Izvori svetlosti, svetiljke i uređaji za kontrolu svetlosti. Osvetljenje unutrašnjih prostora (relevantni parametri, fotometrijski proračuni i aplikacije). Primeri spoljašnjeg osvetljenja: osvetljenja ulica, trgova i parkova, kao i spoljnog dekorativnog osvetljenja zgrada i mostova.
  Sadržaj praktične nastave Gostujuća predavanja, posete renomiranim proizvođačima svetiljki i obilazak grada (u cilju analize izvedenog spoljašnjeg dekorativnog osvetljenja).
  Literatura
  1. M. Kostić, “Teorija i praksa projektovanja električnih instalacija – treće, prošireno izdanje”, 2014.
  2. Philips Lighting, “Lighting Manual”, Fifth Edition, 1993.
  3. M. Kostić, "Osvetljenje puteva", 2006.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe, gostujuća predavanja, posete renomiranim proizvođačima svetiljki i obilazak grada (u cilju analize izvedenog spoljašnjeg dekorativnog osvetljenja).
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 30
  Praktična nastava Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 70
  Seminari