Navigacija

13E114RM2 - Računarske mreže 2

Specifikacija predmeta
Naziv Računarske mreže 2
Akronim 13E114RM2
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Računarska tehnika i informatika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Računarske mreže 1
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa arhitekturom i mehanizmima funkcionisanja Interneta, te naprednim konceptima, protokolima i algoritmima funkcionisanja nekih ključnih Internet servisa i savremenih računarskih mreža.
Ishodi učenja (stečena znanja) Nakon ovog kursa studenti će u potpunosti razumeti arhitekturu Interneta i modernih mehanizama prosleđivanja paketa, što je ključno za razumevanje načina na koji funkcionišu aplikacije koje rade na Internetu. Studenti će naučiti kako da koriste mrežne mehanizme za zaštitu saobraćaja, za efikasno prosleđivanje audio i video sadržaja većem broju korisnika preko mreže i rad u uslovim zagušenja u mreži.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Arhitektura interneta i BGP, CDN Upravljanje rač. mrežama, aktivno nadgledanje, SNMP, syslog, IPFIX, Netconf, YANG MPLS, VPN i traffic engineering, mobilnost, IPsec i SSL VPN Multikast: IGMP, rutiranje: PIM SM/DM, među-domenski multikast QoS: arhitekture, obeležavanje, uobličavanje, organizacija redova za čekanje, izbegavanje zagušenja Translacija adresa, sinhronizacija vremena u računarskim mrežama
Sadržaj praktične nastave Izrada zadataka na auditornim vežbama. Laboratorijske vežbe iz BGP protokola, MPLS načina prosleđivanja paketa i multikast protokola rutiranja.
Literatura
  1. Vuletić, Pavle, Računarske mreže 2, elektronski udžbenik, 2018, ETF
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 2 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe, laboratorijske vežbe.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
Praktična nastava 10 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 60
Seminari 0