Навигација

Системско инжењерство и радио комуникације

1. семестар
ШифраУже стручни предмети - Група А Часови (П+В+Л) Кредити
МС1САР Савремени радарски системи 1) 3+1+0 6
МС1АСР Архитектура свичева и рутера 3+1+0 6
МС1СДО Системи даљинског осматрања 3+1+0 6
МС1АНТ Антенски низови у телекомуникационим системима 3+1+0 6
МС1ПСТ Принципи савремених телекомуникација 3+1+0 6
МС1СТТ Статистичка теорија телекомуникација 3+1+0 6
МС1ПТС Персонализација телекомуникационих сервиса 3+1+0 6
МС1КР Когнитивни радио 3+1+0 6
МС1KС М2М Комуникациони системи 1) 3+1+0 6
Предмети са основних студија - Група Б
МС1УРВ Усмерене радио везе 3+1+1 6
МС1Р Радиотехника 3+1+1 6
МС1ИПТ ИП телефонија 3+1+1 6
МС1САТ Сателитски системи 1) 3+1+1 6
МС1АИ Архитектура интернета 3+1+1 6
МС1ОТ2 Оптичке телекомуникације 2 3+2+0 6
МС1ТВ Телевизија 3) 3+1+1 6
МС1АОС Адаптивна обрада сигнала 3) 3+1+1 6
2. семестар
ШифраУже стручни предмети - Група А Часови (П+В+Л) Кредити
МС1ТС Термовизијски системи 3+1+0 6
МС1ПРМ Протоколи у телекомуникационим мрежама 3+1+0 6
МС1БМ Бежичне мреже 3+1+1 6
МС1ПТМ Пројектовање телекомуникационих мрежа 4) 3+1+1 6
МС1БСМ Бежичне сензорске мреже 2) 3+1+1 6
Предмети са основних студија - Група Б
МС1ЈМС Јавни мобилни системи 3+1+1 6
МС1ПКХ Програмирање комуникационог хардвера 3+1+1 6
МС1ИП Интернет програмирање 3+1+1 6
МС1ППР Принципи позиционирања у радио системима 3+1+1 6
Укупно 20-24 30

1) Овај предмет се не нуди у школској 2013/14. години.

2) Овај предмет се може изабрати од школске 2012/13. године.

3) Овај предмет се може изабрати од школске 2013/14. године.

4) Овај предмет се не нуди у школској 2014/15. години.