Навигација

МС1ПРМ - Протоколи у телекомуникационим мрежама

Спецификација предмета
НазивПротоколи у телекомуникационим мрежама
АкронимМС1ПРМ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Системско инжењерство и радио комуникације
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметимаПоложени предмети: Телекомуникације 1 (OT2T1), Телекомуникације 2 (OT3T2), Телекомуникације 3 (OT3T3), Телекомуникационе мреже (OT3TM).
   Циљеви изучавања предметаОвладавање референтним моделима, механизмима протокола, принципима спецификације, верификације, имплементације и тестирања телекомуникационих протокола.
   Исходи учења (стечена знања)По завршетку курса студенти би требало да стекну знања о слојевитим архитектурама телекомуникационих протокола, дизајну протокола (функционална и формална спецификација, верификација, имплементација, тестирање) и анализи перформанси протокола.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставе(1) Основни појмови и слојевити референтни модели. (2) Слој линка за податке, (3) Мрежни слој – IP и протоколи рутирања. (4) Транспортни слој. (5) Спецификација, верификација, имплементација и тестирање протокола. (6) Симулација протокола Интернета. (7) Апликациони протоколи. (8) Управљачки протоколи. (9) Протоколи за сигнализацију.(10) Резервација ресурса и сигнализација квалитета сервиса.
   Садржај практичне наставеВежбе и семинарски рад о изабраном протоколу, класи протокола или класи механизама протокола са презентацијом резултата теоријске анализе и/или симулације или конкретне имплементације.
   Литература
   1. М. Стојановић, В. Аћимовић-Распоповић, "Савремене IP мреже: архитектуре, технологије и протоколи", Београд, Академска мисао, 2012. (Уџбеник)
   2. A. S. Tanenbaum, D. J. Wetherall, "Computer Networks", 5th edition, Pearson Education Inc. & Prentice Hall, 2011. (Одабрана поглавља).
   3. К. Wehrle, М. Günes, Ј. Gross, "Modeling and Tools for Network Simulation", Springer, 2010.
   4. Релевантни IETF документи, ITU-T препоруке, ETSI стандарди, IEEE стандарди, 3GPP стандарди, MEF стандарди.
   5. Материјали са предавања
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   31
   Методе извођења наставеПредавања, вежбе, домаћи задаци, семинари.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања0Писмени испит70
   Практична настава0Усмени испит0
   Пројекти0
   Колоквијуми0
   Семинари30