Навигација

МС1ПТМ - Пројектовање телекомуникационих мрежа

Спецификација предмета
НазивПројектовање телекомуникационих мрежа
АкронимМС1ПТМ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Системско инжењерство и радио комуникације
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметиманема
Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са процесом анализе потреба корисника и пројектовања ТК мрежа. Развијање аналитичке способности студената са становишта рашчлањивања захтева корисника и повезивања са могућностима расположивих технологија за изградњу мрежа. Упознавање студената са законском регулативном ове области.
Исходи учења (стечена знања)Студенти би требало да: - знају да анализирају пројектни задатак; - знају да ураде техничко решење сложене телекомуникационе мреже која обухвата дело система унутар објекта као и део система изван објеката;
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеЗаконска регулатива. Типови информација. ТК мреже и системи. Комуникациони захтеви ТК сервиса. Структурни кабловски системи. IP/MPLS, WDM технологија. Пројектовање LAN, МАN, WАN и метро мрежа. Системи за надзор и управљање мрежама Израда техничке документације за пројектовану мрежу. Примери и анализе реалних пројеката телекомуникационих мрежа
Садржај практичне наставеУпознавање студената са законском регулативом из области пројектовања и практичним искуствима. Анализа урађених пројеката уз дискусију могућих варијанти решења са освртом на могућа другачија решења у складу са развојем нових технологија.
Литература
  1. Cabling: The Complete Giude to Network Wiring, David Barnett, David Groth, Jim McBee, SYBEX, 2004.
  2. Broadband Telecommunications Handbook, Second edition, Regis J. (Bud) Bates, McGraw-Hill, 2002.
  3. Fiber-optic Communication Systems, Third edition, Govind P. Agrawal, Wiley-Interscience, 2002.
  4. Computer Networks, Fourth edition, Andrew S. Tanenbaum, Prentice Hall, 2003.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
311
Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе и показна демонстрација појединих елемената система битних за процес пројектовања. На крају предавања студенти самостално раде пројекат телекомуникационе мреже коју обухвата више удаљених објеката.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит60
Практична настава0Усмени испит0
Пројекти0
Колоквијуми40
Семинари0