Навигација

МС1ППР - Принципи позиционирања у радио системима

Спецификација предмета
НазивПринципи позиционирања у радио системима
АкронимМС1ППР
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Системско инжењерство и радио комуникације
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаПоложен предмет: Радио системи (ОТ4РС)
Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са принципима и методама позиционирања у радио системима. Циљ је упознати математичке приступе одређивања локације корисника у радио системима (пробабилистичке и детерминистичке), параметре који се могу користити за одређивање локације као и специфичности позиционирања у разним радио системима (сателистким - GPS, ћелијским - GSM, UMTS, LTE, indooor - WLAN).
Исходи учења (стечена знања)По завршетку курса студенти би требало да буду способни: - да изврше лоцирање корисника у разним врстама радио система - да процене тачност поступка лоцирања - да предложе решења за повећање тачности лоцирања - да процене сервисе у складу са могућностима лоцирања.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе- Координатни системи и пројекције Земље на мапу - Параметри сигнала који се могу користити за позиционирање (време, снага, угао, ...) - Извори грешака у позиционирању - Детерминистичке методе позиционирања (ангулација, циркуларна и хиперболичка латерација) - Пробабилистичке методе позиционирања - Fingerprinting методе позиционирања - Позиционирање у GSM, UMTS, LTE, GPS, WLAN
Садржај практичне наставеЛабораторијске вежбе
Литература
  1. A. Küpper, “Location-based services”, John Wiley & Sons, ISBN 978-0-470-09231-6, Chichester (2005).
  2. A. Bensky, “Wireless Positioning Technologies and Applications”, Artech House, ISBN 978-1-59693-130-5, Norwood (2008).
  3. R. Prasad, M. Ruggieri, “Applied satellite navigation using GPS, GALILEO, and augmentation systems”, Artech House, ISBN 1-58053-814-2, Boston/London (2005).
  4. Figuera J. and Frattasi S, “Mobile Positioning and Tracking From Conventional to Cooperative Techniques”, John Wiley & Sons Ltd, London, 2010.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
311
Методе извођења наставеПредавања, рачунске вежбе, лабораторијске вежбе, колоквијуми, испити.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит50
Практична настава0Усмени испит0
Пројекти0
Колоквијуми50
Семинари0