Навигација

МС1УРВ - Усмерене радио везе

Спецификација предмета
НазивУсмерене радио везе
АкронимМС1УРВ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Системско инжењерство и радио комуникације
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаРадио комуникације
Циљеви изучавања предметаДефинисање конфигурације мреже, капацитета, типова антена, уређаја и диверсити конфигурација. Прорачун квалитета и расположивости. Прорачун интерференције у систему и фреквенцијско планирање. Анализа специфичности у пропагацији радио таласа који се користе за ове намене. Пројектовање поузданог система преноса који мора да задовољи унапред постављене захтеве.
Исходи учења (стечена знања)Студент треба да стекне увид у проблематику пројектовања усмерених радио-веза, као и способност да самостално спроведе све фазе пројектовања оваквих система.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеАнализа трасе. Антене. Пасивне релејне станице. Методологија прорачуна квалитета и расположивости. Пренос на једном радио каналу са две ортогоналне поларизације. Захтеви за квалитет и расположивост. Типови уређаја. Начини реализација диверсити техника. Анализа интерференције и фреквенцијско планирање релејних система. Принципи рада, пројектовање и фреквенцијско планирање система тачка-више тачака.
Садржај практичне наставеКонфигурисање уређаја и анализа рада микроталасног линка. Коришћење Програмског пакета за пројектовање радио-релејних веза кроз самосталне пројекте. Анализа интерференције и фреквенцијско планирање система радио-релејних веза кроз програмски пакет развијен за те намене.
Литература
  1. Н. Нешковић, "Усмерене радио везе", Академска мисао, 2011.
  2. ITU-T and ITU-R recommendations
  3. H.R. Anderson, "Fixed Broadband Wireless System Design", Wiley, 2003.
  4. I. Henne, P. Thorvaldsen, "Planing of LoS radio reley systems", NERA Telecommunication, Bergen 1999.
  5. Документација реномираних произвођача опреме (NERA, Ericsson, Nec,….)
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
311
Методе извођења наставеПредавања и вежбе се држе кроз PowerPoint презентације и рад на табли. Практична настава се држи у лабораторији и подразумева вежбе показног типа, као и самосталан рад студената.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит50
Практична настава10Усмени испит0
Пројекти0
Колоквијуми40
Семинари0