Navigacija

13M114SAB - Alati za programiranje baza podataka

Specifikacija predmeta
Naziv Alati za programiranje baza podataka
Akronim 13M114SAB
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta Napredne tehnike modelovanja baza podataka. Programska okruženja za rad sa bazama podataka. Izveštavanje nad bazama podataka.
Ishodi učenja (stečena znanja) Znanje u vezi naprednih tehnika modelovanja baza podataka. Znanje u vezi korišćenja programskih okruženja za rad sa bazama podataka. Znanje u vezi izveštavanja nad bazama podataka.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Notacije za modelovanje baza podataka. Implementacija ograničenja nad bazama podataka. Tehnike kompromisnog restrukturiranja baza podataka. Razvoj okidača i procedura nad bazom podataka. Upotreba baza podataka iz programskih jezika. Objektno relaciono mapiranje. Kreiranje izveštaja.
Sadržaj praktične nastave Kreiranje modela podataka korišćenjem IE notacije. Kreiranje uskladištenih SQL procedura. Kreiranje Java programa koji koriste JDBC pristup bazi podataka.
Literatura
  1. ERWin User Guide, Computer Associates
  2. SQL in a Nutshell, K.E.Kline, O'Reilly
  3. Database Programming with JDBC and Java, G.Reese, O'Reilly
  4. Database Systems, T.Connolly, C.Begg, Addison Wesley
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 2 1
Metode izvođenja nastave Predavanja. Vežbe. Laboratorijske vežbe. Projekti.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 30
Praktična nastava 30 Usmeni ispit
Projekti 20
Kolokvijumi 20
Seminari