Навигација

Софтверско инжењерство

Руководилац модула: др Јелица Протић, редовни професор

*Линкови за приступ предавањима и сајту предмета се налазе у картону предмета

Шифра Уже стручни предмети - Група А Часови
(П+СИР)
Кредити
13Д111ОПО Одабрана поглавља из оперативних система 3+3 9
13Д111ОПП Одабрана поглавља из програмских преводилаца 3+3 9
13Д111СЗР Сигурност и заштита рачунарских система 3+3 9
13Д111ППЈ Принципи програмских језика 3+3 9
13Д111СТ Софтверска техника 3+3 9
13Д111ВИЕ Вештачка интелигенција и експертски системи 2) 3+3 9
13Д111ФЈА Формални језици и аутомати 3+3 9
13Д111СИЗ Софтверско инжењерство засновано на моделима 3+3 9
13Д111ОПР Одабрана поглавља из рачунарске графике 3) 3+3 9
13Д111ПБП Пројектовање база података 3+3 9
13Д111ОРБ Објектне и релационе базе података 3+3 9
13Д111ССР Софтверски системи за рад у реалном времену 3+3 9
13Д111ООА Објектно оријентисана анализа и пројектовање 3+3 9
13Д111ИП Интернет програмирање 3+3 9
13Д111ВС Виртуелна стварност 3+3 9
13Д111МИ Медицинска информатика 3+3 9
13Д111РМС Развој микропроцесорског софтвера 1) 3+3 9

1) Овај предмет је од школске 2015/16. године пребачен са модула Рачунарска техника и информатика на модул Софтверско инжењерство.

2) Овај предмет је од школске 2015/16. године пребачен са модула Софтверско инжењерство на модул Рачунарска техника и информатика.

3) Овај предмет је од школске 2018/19. године пребачен са модула Софтверско инжењерство на модул Рачунарска техника и информатика.