Навигација

Електроника

Руководилац модула: др Ненад Јовичић, ванредни професор

*Линкови за приступ предавањима и сајту предмета се налазе у картону предмета

Шифра Уже стручни предмети - Група А Часови
(П+СИР)
Кредити
13Д041ПИС Пројектовање интегрисаних кола и система 3+3 9
13Д041ОАЕ Одабрана поглавља из аналогне електронике  3+3 9
13Д041ООС Одабрана поглавља из дигиталне обраде сигнала 3+3 9
13Д041ПНР Пројектовање наменских рачунарских система 3+3 9
13Д041ССИ Сензорски системи и специјална инструментација 3) 3+3 9
13Д041ФСП Фазно синхронисане петље 3+3 9
13Д041ОПЕ Одабрана поглавља из енергетске електронике 3+3 9
13Д041ПМР Примена микрорачунара 3+3 9
13Д041ПИП Пројектовање и примена паметних сензора 4) 3+3 9
13Д041ДРФ Дизајн интегрисаних РФ кола 3+3 9
13Д041ППС Примена програмабилних система на чипу 3+3 9
13Д041ИКР Интегрисана кола за комуникационе и радарске системе 1) 3+3 9
13Д041ОПМВ Одабрана поглавља из машинске визије 1) 3+3 9
13Д041МОС Мултирезолуциона обрада сигнала 2) 3+3 9
13Д041ПСД Примена сигма-делта технике у обради сигнала 5) 3+3 9
13Д041МНС Мрежни наменски системи 5) 3+3 9

1) Предмет се може изабрати од школске 2016/17 године.

2) Предмет се може изабрати од школске 2017/18 године.

3) Од школске 2018/19. године предмет "Савремени мерни системи" мења назив у "Сензорски системи и специјална инструментација"

4) Од школске 2018/19. године предмет "Наменске сензорске мреже" мења назив у "Пројектовање и примена паметних сензора"

5) Предмет се може изабрати од школске 2018/19. године.