Навигација

Електроенергетске мреже и системи

Руководилац модула: др Зоран Стојановић, ванредни професор

*Линкови за приступ предавањима и сајту предмета се налазе у картону предмета

Шифра Уже стручни предмети - Група А Часови
(П+СИР)
Кредити
13Д021МО Методе оптимизације у електроенергетским системима 3+3 9
13Д021ДС Дистрибутивни системи - оптимално планирање и експлоатација 3+3 9
13Д021ВНО Високонапонска расклопна опрема 3+3 9
13Д021ЕПП Електромагнетни прелазни процеси у електроенергетским системима 1) 3+3 9
13Д021РЗ Релејна заштита постројења и мрежа 3+3 9
13Д021ВП Високонапонска постројења 3+3 9
13Д021ПЕМ Прорачун електроенергетских мрежа 3) 3+3 9
13Д021ОП Оптимално планирање елекртоенергетских система 3) 3+3 9
13Д021ППА Примена програмских алата у електроенергетици 3+3 9
13Д021ВНМ Високонапонска мерења у електроенергетици 3+3 9
13Д021УЗС Уземљивачки системи 3+3 9
13Д021МСТ Мерне спреге и мерни трансформатори 3+3 9
13Д021ВСЕ Ветроенергетика и соларна енергетика 3+3 9
13Д021ПЕС Поузданост електроенергетских система 3+3 9
13Д021ППС Прелазни процеси средњег и дугог трајања у електроенергетским системима 2) 3+3 9
13Д021СЕС Стабилност електренергетских система 3+3 9
13Д021УЕС Управљање електроенергетским системима 3+3 9
13Д021ФРУ Флексибилни регулациони уређаји у електроенергетским преносним мрежама 3+3 9
13Д011МУЕ Микропроцесорско управљање енергетским претварачима 2) 3+3 9
13Д021ПИТ Примена информационих технологија у електроенергетици 3+3 9
13Д021ИОИ Интеграција обновљивих извора у дистрибутивни систем 3+3 9
13Д021ПРЕ Планирање рада електроенергетских система у интерконекцији 3+3 9
13Д021ФВХ Фактор снаге и методе за поправку фактора снаге у присуству виших хармоника 3+3 9

1) Предмет се не нуди од школске 2014/15. године, а од шк. 2019/20. може се поново изабрати.

2) Предмет се не нуди од школске 2015/16. године.

3) Предмет се не нуди у школској 2017/18. и 2018/19. години, а од школске 2019/20. може се поново изабрати.