Навигација

Катедра за електроенергетске системе

Катедра се бави научно истраживачким делатностима у области електроенергетских система са акцентом на анализи, планирању, експлоатацији и оправљању системом као целином и његовим елементима, а такође и феноменима од интереса за системе.

Званични сајт Катедре за електроенергетске системе

Шеф катедре: др Јован Микуловић ванредни професор

Заменик: др Александар Савић, ванредни професор

Секретар: Јелена Стојковић, асистент

Особље

Редовни професор

Ванредни професор

Доцент

Асистент

Остали