Navigation

asst. MA Marko Novković, electrical and computer engineer

teaching assistant
The Department of Power Drives and Converters

Zgrada tehničkih fakulteta, kancelarija 89_4

011/3218-328
Title electrical and computer science engineer, MSc
Scientific Area Power converters and drives
Promotion Date January 17, 2023

Subjects

Subjects from the curriculum 2013

Bibliography

Papers in journals with SCI list

Dynamic thermal model of liquid-immersed shell-type transformers

M. Novković, A. Popović, E. Briosso, R. M. Iglesias, Z. Radaković, Dynamic thermal model of liquid-immersed shell-type transformers, INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER AND ENERGY SYSTEMS, Vol. 142, No. Part B, pp. . - ., 2022

Authors Marko Novković, Anastasija Popović, Eduardo Briosso, Roberto Martinez Iglesias, and Zoran Radaković
Year 2022
DOI 10.1016/j.ijepes.2022.108347
Journal INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER AND ENERGY SYSTEMS
Impact factor 5.659
Volumen 142
Number Part B
Page from .
Page to .

Papers in journals outside the SCI list

Algoritam i softver za skraćenje i obradu rezultata tipskog ogleda zagrevanja uljnih energetskih transformatora

Marko V. Novković, Zoran R. Radaković, Algoritam i softver za skraćenje i obradu rezultata tipskog ogleda zagrevanja uljnih energetskih transformatora, TEHNIKA - ELEKTROTEHNIKA, No. 3, pp. 333 - 340, 2020

Authors Marko Novković and Zoran Radaković
Year 2020
DOI 10.5937/tehnika2003333N
Journal TEHNIKA - ELEKTROTEHNIKA
Number 3
Page from 333
Page to 340

Papers from international conferences

MODERNIZACIJA LABORATORIJSKIH VEŽBI IZ PRENOSA TOPLOTE ZA STUDENTE ELEKTROENERGETIKE

M. Novković, Z. Radaković, MODERNIZACIJA LABORATORIJSKIH VEŽBI IZ PRENOSA TOPLOTE ZA STUDENTE ELEKTROENERGETIKE, XVII međunarodni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2019, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet, Jahorina, Istočno Sarajevo, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, 2019

Authors Marko Novković and Zoran Radaković
Year 2019
Publisher Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet
Page from ENS-2.7 (165)

Papers from domestic conferences

PRIMENA MQTT PROTOKOLA U SISTEMIMA ZA MONITORING ENERGETSKIH TRANSFORMATORA

A. Jovanović, M. Novković, S. Girard, P. Picher, Z. Radaković, PRIMENA MQTT PROTOKOLA U SISTEMIMA ZA MONITORING ENERGETSKIH TRANSFORMATORA, 13. Savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije sa regionalnim učešćem, Kopaonik, Sep, 2022

Authors Aleksandar Jovanović, Marko Novković, Sébastien Girard, Patrick Picher, and Zoran Radaković
Year 2022
Page from R-3.12

MAKSIMALNE STRUJE KRATKOG SPOJA PRI KVAROVIMA NA PRIKLJUČCIMA TRONAMOTAJNIH TRANSFORMATORA RAZLIČITIH SPREGA

Z. Radaković, M. Novković, Z. Lazarević, T. Rajić, D. Kulić, Ž. Lazović, MAKSIMALNE STRUJE KRATKOG SPOJA PRI KVAROVIMA NA PRIKLJUČCIMA TRONAMOTAJNIH TRANSFORMATORA RAZLIČITIH SPREGA, 13. Savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije sa regionalnim učešćem, Kopaonik, Sep, 2022

Authors Zoran Radaković, Marko Novković, Zoran Lazarević, Tomislav Rajić, Dušan Kulić, and Željko Lazović
Year 2022
Page from R-1.19

Procena starenja transformatora na osnovu dijagrama opterećenja, sadržaja vlage u izolacionom sistemu i temperature ambijenta

Z. Radaković, M. Novković, U. Radoman, S. Milosavljević, V. Ostraćanin, R. Todorović, Procena starenja transformatora na osnovu dijagrama opterećenja, sadržaja vlage u izolacionom sistemu i temperature ambijenta, 12. Savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije sa regionalnim učešćem, Vrnjačka banja, Aug, 2021

Authors Zoran Radaković, Marko Novković, Uroš Radoman, Srđan Milosavljević, Vladimir Ostraćanin, and Radomir Todorović
Year 2021
Page from R-1.17

Projects

International

Softver za dinamičko termičko modelovanje transformatora

Type of project Ostali međunarodni komercijalni projekti
Head professor PhD Zoran Radaković
Business Partner HYDRO- QUEBEC
Beginning of realization 2021-07-16
Scientific

Povećanje energetske efikasnosti, pouzdanosti i raspoloživosti elektrana EPS-a utvrđivanjem pogonskih dijagrama generatora i primenom novih metoda ispitivanja i daljinskog nadzora-NASTAVAK

Type of project Nauka- Projekti NIO
Head professor PhD Zoran Radaković
Business Partner MINISTARSTVO NAUKE, TEHNOLOŠKOG RAZVOJA I INOVACIJA
Beginning of realization 2020-02-24

Sistem za prikupljanje podataka o temperaturi sa bezicnim prenosom podataka od distribuiranih senzora (HEATMONITOR)

Type of project Projekti-Razvoj visokog obrazovanja
Head professor PhD Zoran Radaković
Business Partner MINISTARSTVO NAUKE, TEHNOLOŠKOG RAZVOJA I INOVACIJA
Beginning of realization 2019-10-14
Commercial

Stručna mišljenja u transformatorskoj tehnici

Type of project Ostali domaci komercijalni projekti
Head professor PhD Zoran Radaković
Business Partner COMEL TRANSFORMATORI d.o.o. Beograd-Ripanj
Beginning of realization 2022-05-06

Optimizacija konstrukcije energetskih uljnih transformatora u cilju povecavanje efikasnosti hladjenja, ustede materijala i smanjenja proizvodnih troskova

Type of project Inovacioni fond - Vaučeri
Head professor PhD Zoran Radaković
Business Partner COMEL TRANSFORMATORI d.o.o. Beograd-Ripanj
Beginning of realization 2021-04-08

TEKO B3 : Konsultantske usluge iz elektroenergetike, telekomunikacija i sistema upravljanja

Type of project Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Head professor PhD Milan Bebić
Business Partner JAVNO PREDUZEĆE "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" BEOGRAD
Beginning of realization 2020-09-02