Навигација

Телекомуникације

Руководилац модула: др Мирјана Симић Пејовић, редовни професор

*Линкови за приступ предавањима и сајту предмета се налазе у картону предмета

Шифра Уже стручни предмети - Група А Часови
(П+СИР)
Кредити
13Д031ПМТ Принципи модерних телекомуникација 2) 3+3 9
13Д031ТТС Теорија телекомуникационог саобраћаја 3+3 9
13Д031СТМ Синхронизација у телекомуникационим мрежама 3+3 9
13Д031БТС Бежични телекомуникациони системи 3) 3+3 9
13Д031СМР Системи мобилних радио-веза 3+3 9
13Д031СРТ Савремене радио-технологије 3+3 9
13Д031ВИР Вешташка интелигенција у радио комуникацијама  9) 3+3 9
13Д031БИМ Бежичне информационе мреже 3+3 9
13Д031КРМ Комуникационе и рачунарске мреже 3+3 9
13Д031ТИП Теорија и пракса комутација 3+3 9
13Д031ДОС Дигитална обрада сигнала 1) 3+3 9
13Д031СОС Симболичка обрада сигнала 1) 3+3 9
13Д031АП Акустика просторија 3+3 9
13Д081ПС Примењена статистика 3+3 9
13Д031АМТ Акустичке мерне технике 3+3 9
13Д031ММЗ Методе моделовања звучног поља 3+3 9
13Д031ОАП Одабрана поглавља из акустике просторија 3+3 9
13Д031АДП Акустички дизајн просторија 3+3 9
13Д031РОГ Робусна обрада говорних сигнала 4) 3+3 9
13Д031ГТ Говорне технологије 6) 3+3 9
13Д031ИПМ Индексирање и претраживање мултимедијалних садржаја 5) 3+3 9
13Д031ЛИН Линеарне и нелинеарне методе анализе сигнала 3+3 9
13Д031ОМС Обрада мултимедијалних сигнала 6) 3+3 9
13Д031ССГ Сателитски системи за глобално позиционирање 2) 3+3 9
13Д031СПТ Случајни процеси у телекомуникацијама 3+3 9
13Д031СТК Савремене технике контроле грешака у телекомуникацијама 3+3 9
13Д031ПВО Просторно-временска обрада сигнала 3+3 9
13Д031ЕЕТ Енергетски ефикасне телекомуникационе мреже 3+3 9
13Д031ПТС Персонализовани телекомуникациони системи 3+3 9
13Д031МСКС Моделовање саобраћаја у М2М комуникационим системима 3+3 9
13Д031КОГР Когнитивне радио мреже 3+3 9
13Д031ТА Техничка аудиологија 3+3 9
13Д031ПЕР Принципи електронског рата у телекомуникацијама 4) 3+3 9
13Д031ОСМ Обрада сигнала са микрофонских низова 3+3 9
13Д031КТТ Кооперативне технике у телекомуникацијама 7) 3+3 9
13Д031ДТС Дистрибуирани телекомуникациони системи 7) 3+3 9
13Д031НКТ Напредне комуникационе технологије 8) 3+3 9
13Д031МИОТ Мреже и IoT 10) 3+3 9

1) Предмет се не нуди у школској 2013/14. години.

2) Предмет се не нуди од школске 2014/15 године.

3) Предмет се не нуди од школске 2014/15. године. Од школске 2017/18. године предмет се може поново изабрати.

4) Предмет се не нуди од школске 2015/16. године.

5) Предмет се не нуди у школској 2015/16. години.

6) Предмет се не нуди од школске 2016/17. годинe.

7) Предмет се може изабрати од школске 2017/18. године.

8) Предмет се може изабрати од школске 2018/19. године.

9) Од школске 2019/20. године, предмет „Моделирање и симулација радио-мрежа“ мења назив у  „Вешташка интелигенција у радио комуникацијама“.

10) Предмет се може изабрати од школске 2019/20. године.