Навигација

Рачунарска техника и информатика

Руководилац модула: др Игор Тартаља, ванредни професор

*Линкови за приступ предавањима и сајту предмета се налазе у картону предмета

Шифра Уже стручни предмети - Група А Часови
(П+СИР)
Кредити
13Д111ОПА Одабрана поглавља из архитектуре рачунарских система 3+3 9
13Д111ЛРМ Локалне рачунарске мреже 3+3 9
13Д111РМС Развој микропроцесорског софтвера 2) 3+3 9
13Д111ВЛС Пројектовање рачунара у ВЛСИ техници 3+3 9
13Д111АПС Архитектуре за подршку софтверским системима 3+3 9
13Д111ММР Моделовање и мерење рачунарских перформанси 3+3 9
13Д111МПС Мултипроцесорски системи 3+3 9
13Д111ММС Мултимедијални системи – одабрана поглавља 3+3 9
13Д111ТЦП TCP/IP архитектура 3+3 9
13Д111ОСД Организација система дискова 3+3 9
13Д111СМ Сензорске мреже 3+3 9
13Д111СДМ Софтверски дефинисане мреже 1) 3+3 9
13Д111ВИЕ Вештачка интелигенција и експертски системи 3) 3+3 9
13Д111ОПР Одабрана поглавља из рачунарске графике 4) 3+3 9

1) Овај предмет се може изабрати од школске 2015/16. године.

2) Овај предмет је од школске 2015/16. године пребачен са модула Рачунарска техника и информатика на модул Софтверско инжењерство.

3) Овај предмет је од школске 2015/16. године пребачен са модула Софтверско инжењерство на модул Рачунарска техника и информатика.

4) Овај предмет је од школске 2018/19. године пребачен са модула Софтверско инжењерство на модул Рачунарска техника и информатика.