Навигација

Општеобразовни предмети

*Линкови за приступ предавањима и сајту предмета се налазе у картону предмета

Шифра Општеобразовни предмети Часови
(П+В)
Кредити
13Д091ЕЈ
13Д091РЈ
13Д091НЈ
13Д091ФЈ
Страни језик 3+3 6
13Д091К Комуникологија 3+3 6
13Д091УНР Увод у научни рад 3+3 6
13Д061ИТТЗ Иновације, трансфер технологије и заштита интелектуалне својине 1) 3+3 6

1) Овај предмет се може изабрати од школске 2013/14. године.