Навигација

Енергетски претварачи и погони

Руководилац модула: др Милан Бебић, ванредни професор

*Линкови за приступ предавањима и сајту предмета се налазе у картону предмета

Шифра Уже стручни предмети - Група А Часови
(П+СИР)
Кредити
13Д011ОТМ Општа теорија електричних машина 3+3 9
13Д011ППМ Прелазне појаве у електричним машинама 3+3 9
13Д011ИЕМ Испитивање и одржавање електричних машина 1) 3+3 9
13Д011НСЕ Надгледање стања електричних машина у погону 3+3 9
13Д011ЕСМ Електрични сервомотори 1) 3+3 9
13Д011ИТП Испитивање трансформатора и пригушница у погону 2) 3+3 9
13Д011ЕП Енергетски претварачи 3+3 9
13Д011УЕП Управљање енергетским претварачима 3+3 9
13Д011ОПЕ Одабрана поглавља из електромоторних погона 3+3 9
13Д011ВЕП Вишемоторни електрични погони 3+3 9
13Д011ИЕП Интеграција електромоторних погона у сложене системе покретања и управљања 3+3 9
13Д011ЕЕФ Електромоторни погон као рационалан и квалитетан потрошач електричне енергије 3+3 9
13Д011МУЕ Микропроцесорско управљање енергетским претварачима 1) 3+3 9
13Д011МУП Микропроцесорско управљање
електромоторним погонима
3+3 9
13Д011ММЕ Математичко моделирање у електротермији 3+3 9
13Д011ОПС Одабрана поглавља из специјалних електричних инсталација 3+3 9
13Д011СПЕ Специјална поглавља из електричног осветљења 3+3 9
13Д011ПЕБ Позитивни ефекти употребе бентонита у системима уземљења 3+3 9

1) Предмет се не нуди од школске 2015/16 годинe, а од школске 2018/19. године се може поново изабрати.

2) Овај предмет се не нуди од школске 2015/16. године, а од шк. 2019/20. може се поново изабрати.