Навигација

МС1РГ - Рачунарска графика

Спецификација предмета
НазивРачунарска графика
АкронимМС1РГ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Софтверско инжењерство
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметимаНе постоји формалан услов, али је oчекивано да студент познаје градиво курсева ИР2ОО1 и ИР2OO2. Курс могу да изаберу само студенти који нису положили курсеве ИР4РГ или СИ4РГ на основним студијама.
   Циљеви изучавања предметаРазумевање и овладавање принципима рачунарске 2D и 3D графике и анимације. Упознавање са технологијама графичких уређаја, учење графичких трансформација, пројекција, представљања боје, сенчења и анимације, као и често коришћених алгоритама у рачунарској графици, графичких 2D пакета SRGP и Java 2D, односно 3D пакета SPHIGS и OpenGL.
   Исходи учења (стечена знања)Након успешно савладаног курса, студенти ће бити способни да: - опишу принципе рада уређаја који се користе у рачунарској графици; - интерпретирају и примењују најважније алгоритме рачунарске графике; - креирају 2D графичке апликације засноване на библиотеци класа Java 2D; - креирају 3D графичке апликације засноване на библиотеци функција OpenGL.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеПреносивост софтвера и графички стандарди. Улазни и излазни уређаји. 2D пакети: SRGP и Java 2D. Основни растерски алгоритми. Геометријски односи. Попуњавање. Одсецање. Трансфромације. Пројекције. 3D пакети: SPHIGS и OpenGL. Сакривене површи и линије. Репрезентација 3D модела. Модели боја. Мреже полигона. Текстуре. Осветљење и модели сенчења. Анимација.
   Садржај практичне наставеАудиторне вежбе, лабораторијске показне вежбе и лабораторијске контролне вежбе. Намена лабораторијских вежби је стицање практичних вештина писања графичких апликација и то: 2D апликација коришћењем пакета Java 2D, односно 3D апликација коришћењем библиотеке OpenGL. Аудиторне вежбе и лабораторијске вежбе прате предавања и обрађују специфичне теме.
   Литература
   1. Foley, J., van Dam, A., Feiner, S., Hughes, J., "Computer Graphics – Principles and Practice", 2nd ed. in C, Addison-Wesley Pub. Co., 1996.
   2. Shreiner, D., Bill The Khronos OpenGL ARB Working Group, "OpenGL Programming Guide: The Official Guide to Learning OpenGL, Versions 3.0 and 3.1", 7th Edition, Addison-Wesley Professional, 2010.
   3. Oracle, "Programmer’s Guide to the Java 2D™ API", 2001.
   4. Тартаља, И., "Слајдови за предавања из предмета Рачунарска графика", Београд, 2012.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   221
   Методе извођења наставеПредавања и аудиторне вежбе се држе уз електронске презентације. На предавањима се уводе теоријски концепти, док се на аудиторним и лабораторијским вежбама увежбава примена алгоритама и коришћење широко распрострањених пакета за писање графичких апликација. Студенти самостално израђују 2 пројекта (један из 2D, други из 3D графике).
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања0Писмени испит30
   Практична настава10Усмени испит0
   Пројекти30
   Колоквијуми30
   Семинари0