Навигација

МС1РМ2 - Рачунарске мреже 2

Спецификација предмета
НазивРачунарске мреже 2
АкронимМС1РМ2
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Рачунарска техника и информатика
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
   Наставник/сарадник (ДОН)
    Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
    Условљност другим предметимаРачунарске мреже
    Циљеви изучавања предметаЦиљ је да се студенти обуче за самостални практичан рад на пројектовању рачунарских мрежа и конфигурисању мрежних уређаја.
    Исходи учења (стечена знања)Предмет нуди теоријску основу и потребно знање за пројектовање рачунарских мрежа и рад на мрежним уређајим. Савладавањем знања из овог предмета кроз интензивни рад на симулатору рачунарских мрежа, студенти стичу практичну вештину у конфигурисању комуникационих протокола и сервиса на решавању конкретног проблема.
    Садржај предмета
    Садржај теоријске наставеПројектовање рачунарским мрежа - топологија, адресирање; Конфигурисање свичева и LAN/WAN технологија - STP, VLAN, PPP; Конфигурисање рутера и технологија на мрежном нивоу - RIP, OSPF, BGP, редистрибуција рута, NAT; Конфигурисање сервиса на апликативном нивоу - DHCP, DNS.
    Садржај практичне наставеСамостални рад на симулатору, решавање вежби, израда пројекта и конфигурисање мрежних уређаја .
    Литература
    1. CCENT/CCNA ICND1, official exam certification guide, Wendell Odom, Cisco Press, 2008
    2. Даглас Е. Комер, Повезивање мрежа TCP/IP - принципи, протоколи и архитектуре: ЦЕТ 2001.
    3. Sam Halabi “Internet routing rchitectures”, Cisco press
    4. Sam Halabi - OSPF Design Guide, Cisco Press
    5. Building Scalable Cisco Networks, Catherine Paquet, Diane Teare, Cisco Press, 2001
    Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
    ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
    22
    Методе извођења наставеПредавања, менторске консултације
    Оцена знања (максимални број поена 100)
    Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
    Активности у току предавања0Писмени испит0
    Практична настава0Усмени испит50
    Пројекти50
    Колоквијуми0
    Семинари0