Навигација

МС1РМ2 - Рачунарске мреже 2

Спецификација предмета
НазивРачунарске мреже 2
АкронимМС1РМ2
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Рачунарска техника и информатика
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаРачунарске мреже
  Циљеви изучавања предметаЦиљ је да се студенти обуче за самостални практичан рад на пројектовању рачунарских мрежа и конфигурисању мрежних уређаја.
  Исходи учења (стечена знања)Предмет нуди теоријску основу и потребно знање за пројектовање рачунарских мрежа и рад на мрежним уређајим. Савладавањем знања из овог предмета кроз интензивни рад на симулатору рачунарских мрежа, студенти стичу практичну вештину у конфигурисању комуникационих протокола и сервиса на решавању конкретног проблема.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеПројектовање рачунарским мрежа - топологија, адресирање; Конфигурисање свичева и LAN/WAN технологија - STP, VLAN, PPP; Конфигурисање рутера и технологија на мрежном нивоу - RIP, OSPF, BGP, редистрибуција рута, NAT; Конфигурисање сервиса на апликативном нивоу - DHCP, DNS.
  Садржај практичне наставеСамостални рад на симулатору, решавање вежби, израда пројекта и конфигурисање мрежних уређаја .
  Литература
  1. CCENT/CCNA ICND1, official exam certification guide, Wendell Odom, Cisco Press, 2008
  2. Даглас Е. Комер, Повезивање мрежа TCP/IP - принципи, протоколи и архитектуре: ЦЕТ 2001.
  3. Sam Halabi “Internet routing rchitectures”, Cisco press
  4. Sam Halabi - OSPF Design Guide, Cisco Press
  5. Building Scalable Cisco Networks, Catherine Paquet, Diane Teare, Cisco Press, 2001
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  22
  Методе извођења наставеПредавања, менторске консултације
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит0
  Практична настава0Усмени испит50
  Пројекти50
  Колоквијуми0
  Семинари0