Навигација

МС1РБМ - Рачунарство у био-медицини

Спецификација предмета
НазивРачунарство у био-медицини
АкронимМС1РБМ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Рачунарска техника и информатика
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
   Наставник/сарадник (ДОН)
    Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
    Условљност другим предметимаНема
    Циљеви изучавања предметаЗближавање са применама информатике у медицини кроз преглед употребе у разним областима здравства; упознавање са концептима, релевантним стандардима и проблемима који се јављају у пракси.
    Исходи учења (стечена знања)Стицање свеобухватног прегледа области медицинске информатике уз добијање полазних информација потребних за продубљивање и практичну примену знања у појединачним подобластима.
    Садржај предмета
    Садржај теоријске наставеЗдраствени систем и информатика; болнички информациони системи, електронски здравствени картон и евиденције; стандарди; сигурност података и приватност; радиолошки информациони системи и PACS; визуелизација у медицини; лабораторија; тестови и надзор на даљину; рачунарски асистиране интервенције, телемедицина и роботизована хирургија; примена у генетици; етички изазови.
    Садржај практичне наставеЗаједничко конципирање и разрада теме и садржаја пројекта; упућивање у релевантне концепте, приступе, средства и литературу; праћење и дискусија решења, резултата и могућих побољшања током рада на пројекту и његовог документовања.
    Литература
    1. Biomedical Informatics: Computer Applications in Health Care and Biomedicine, Edward H. Shortliffe and James J. Cimino (Eds.), 3rd ed (Health Informatics Series)
    2. Medical Informatics: Knowledge Management and Data Mining in Biomedicine Series: Integrated Series in Information Systems , Vol. 8, Chen, H.; Fuller, S.S.; Friedman, C.; Hersh, W. (Eds.)
    3. European Standards and Guidance on Privacy and Confidentiality in Healthcare, http://www.eurosocap.org/eurosocap-standards.aspx
    4. Dimitrios G. Katehakis, Manolis Tsiknakis: Electronic Health Record (EHR). Included in “Wiley Encyclopedia of Biomedical Engineering” (6-Volume Set), Metin Akay (Editor), John Wiley & Sons, Inc., ISBN: 0-471-24967-X, May 2006, Dimitrios G. Katehakis,
    5. ISO/TR 20514:2005 - Health informatics - Electronic health record - Definition, scope and context
    Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
    ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
    22
    Методе извођења наставепредавања на табли, састанци на којима се разматрају виртуелни пројекти, представлјање комерцијалних решења.
    Оцена знања (максимални број поена 100)
    Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
    Активности у току предавања0Писмени испит40
    Практична настава0Усмени испит0
    Пројекти30
    Колоквијуми30
    Семинари0