Навигација

МС1ФЈ - Француски језик

Спецификација предмета
НазивФранцуски језик
АкронимМС1ФЈ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметима- Средњи ниво знања (А2/B1 по ЗЕРОЈ-у)
   Циљеви изучавања предмета- Проширивање и обогаћивање употребе стручне терминологије и остале стручне лексике у писаним формама, - Састављање кратких писаних форми (креирање резимеа, апстракта, пословног писма, техничког описа уз пројектну документацију на француском језику)
   Исходи учења (стечена знања)- Коришћење стручне терминологије и остале стручне лексике у писаним формама - Усавршена способност за састављање кратких писаних форми
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставе- Рад на писаним формама у области језика струке и науке
   Садржај практичне наставенема
   Литература
   1. Оригинални текстови (чланци из стручних часописа, интернет презентације): Sciences et Vie, La Recherche, Revue Alcatel
   2. www.alstom.fr, www.francetelecom.fr
   3. J.L.Penfornis: Affaires.com, Cle International, Paris, 2003
   4. Zarha Lahmidi: Sciences-techniques.com, Cle International, Paris,2005
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   3
   Методе извођења наставе- Интерактивна настава - Индивидуални рад - Колоквијум
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања0Писмени испит70
   Практична настава0Усмени испит0
   Пројекти0
   Колоквијуми30
   Семинари0