Навигација

МС1ЕК - Економија

Спецификација предмета
НазивЕкономија
АкронимМС1ЕК
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
   Наставник/сарадник (ДОН)
    Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни
    Условљност другим предметима
    Циљеви изучавања предметаСтицање основних знања у области микроекономије, монетарне економије, економске политике и међународне економије. Оспособљавање студената да анализирају проблеме из наведених области и предлажу решења.
    Исходи учења (стечена знања)Студенти стичу базична знања из области економије. Оспособљени су да примењују стечена знања у пракси и раде у тиму, као и да припремају и образлажу посебне пројекте. Оспособљени су и да анализирају тржишну структуру у којој послује неко предузеће.
    Садржај предмета
    Садржај теоријске наставеДесет принципа економије,основне економске категорије,производња и репродукција, тржиште капитала, тржиште рада, пословање предузећа, економска политика, глобализација, транзиција.
    Садржај практичне наставеАнализа примера из праксе, студије случаја.
    Литература
    1. Поповчић-Аврић Снежана: Скрипта:Основи економије, ЕТФ, Београд, 2004 и 2010
    2. Разне студије случајева и пратећи материјали
    Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
    ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
    31
    Методе извођења наставеПредавања,вежбе, презентације студија случајева, дискусије на задату тему.
    Оцена знања (максимални број поена 100)
    Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
    Активности у току предавања10Писмени испит50
    Практична настава0Усмени испит0
    Пројекти20
    Колоквијуми20
    Семинари0