Навигација

МС1ЕК - Економија

Спецификација предмета
НазивЕкономија
АкронимМС1ЕК
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметима
   Циљеви изучавања предметаСтицање основних знања у области микроекономије, монетарне економије, економске политике и међународне економије. Оспособљавање студената да анализирају проблеме из наведених области и предлажу решења.
   Исходи учења (стечена знања)Студенти стичу базична знања из области економије. Оспособљени су да примењују стечена знања у пракси и раде у тиму, као и да припремају и образлажу посебне пројекте. Оспособљени су и да анализирају тржишну структуру у којој послује неко предузеће.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеДесет принципа економије,основне економске категорије,производња и репродукција, тржиште капитала, тржиште рада, пословање предузећа, економска политика, глобализација, транзиција.
   Садржај практичне наставеАнализа примера из праксе, студије случаја.
   Литература
   1. Поповчић-Аврић Снежана: Скрипта:Основи економије, ЕТФ, Београд, 2004 и 2010
   2. Разне студије случајева и пратећи материјали
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   31
   Методе извођења наставеПредавања,вежбе, презентације студија случајева, дискусије на задату тему.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања10Писмени испит50
   Практична настава0Усмени испит0
   Пројекти20
   Колоквијуми20
   Семинари0