Навигација

МС1РЈ - Руски језик

Спецификација предмета
НазивРуски језик
АкронимМС1РЈ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
   Наставник/сарадник (ДОН)
    Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни
    Условљност другим предметиманема
    Циљеви изучавања предмета- Проширивање и обогаћивање употребе стручне терминологије и остале стручне лексике у писаним формама, - Састављање кратких писаних форми (резимеа, апстракта, пословног писма, техничког описа на руском језику).
    Исходи учења (стечена знања)- Усавршавање способности комуникације у писаном облику
    Садржај предмета
    Садржај теоријске наставе- Тематски и граматички садржаји су прилагођени наставним плановима предмета из струке и састоје се из основног текста, лексичких кометара, карактеристичних синтаксичких конструкција и вежбања (превођење са руског језика и на руски језик),
    Садржај практичне наставенема
    Литература
    1. Оригинални текстови (чланци из стручних часописа, интернет презентације)
    2. www.gramota.ru
    3. СПРАВОЧНИК-ПРАКТИКУМ культура устной и письменной речи делового человека, Флинта, Наука, М. 2002
    4. RUSKI JEZIK, Dr Vučina Raičević (poslovna i svakodnevna komunikacija), INSTITUTE OF ECONOMIC DIPLOMACY, Beograd 2005.
    Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
    ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
    3
    Методе извођења наставеПредавања, вежбе, дискусије и презентације на страном језику
    Оцена знања (максимални број поена 100)
    Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
    Активности у току предавања0Писмени испит70
    Практична настава0Усмени испит0
    Пројекти0
    Колоквијуми30
    Семинари0