Навигација

МС1НЈ - Немачки језик

Спецификација предмета
НазивНемачки језик
АкронимМС1НЈ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметимаСредњи ниво знања (А2-Б1)
   Циљеви изучавања предмета- Проширивање и обогаћивање употребе стручне терминологије и остале стручне лексике у писаним формама - Састављање кратких писаних форми (креирање резимеа, апстракта, пословног писма, техничког описа уз пројектну документацију на немачком језику)
   Исходи учења (стечена знања)- Коришћење стручне терминологије и остале стручне лексике у писаним формама - Усавршена способност за састављање кратких писаних форми
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставе- Рад на писаним формама у области језика струке и науке
   Садржај практичне наставенема
   Литература
   1. Anneliese Fearns, Dorothea Levy-Hillerich: Kommunikation in der Wirtschaft. Fraus Verlag, Plzen/Cornelsen Verlag, Berlin 2009.
   2. Günter Hasenkamp : Leselandschaft. Verlag für Deutsch, Ismaning 2002.
   3. Volker Eismann: Erfolgreich in der interkulturellen Kommunikation. Cornelsen Verlag, Berlin 2007.
   4. Zdenka Štambuk / Davorka Marinić : Deutsch und Technik. Školska knjiga, Zagreb 1993.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   3
   Методе извођења наставе- Интерактивна настава - Индивидуални рад - Колоквијум
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања0Писмени испит70
   Практична настава0Усмени испит0
   Пројекти0
   Колоквијуми30
   Семинари0