Навигација

МС1ЕМН - Електрично мерење неелектричних величина

Спецификација предмета
НазивЕлектрично мерење неелектричних величина
АкронимМС1ЕМН
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Електроенергетски системи
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
   Наставник/сарадник (ДОН)
    Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
    Условљност другим предметимаНема
    Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са могућностима и перспективом мерења неелектричних величина елетричним путем. Претварачи неелектричних величина у електричне. Примена претварача у мерним и управљачким колима.
    Исходи учења (стечена знања)Оспособљавање студената за примену и коришћење мерних претварача у различитим гранама науке, технологије и индустрије.
    Садржај предмета
    Садржај теоријске наставеЗначај електричних мерења неелектричних величина. Мерни претварачи - отпорнички, термоотпорници, термистори, термоелектрични, капацитивни, индуктивни, индукциони, магнетоеластични, пиезоелектрични, пиезорезистивни, фотоелектрични, оптоелектронски. Мерне спреге. Примена.
    Садржај практичне наставеДемонстрација и рад на постојећим мерним уређајима. Практична реализација једноставнијих мерних система, зависно од расположивих материјалних могућности. Развој софтвера за мерно управљачке системе.
    Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
    ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
    22
    Методе извођења наставеТеоријска настава се одржава на табли, са визуелним презентацијама мерних система. Лабораторијске вежбе су самосталне, на постојећим мерним уређајима, са израдом елебората о извршеним мерењима и анализом мерног поступка. Могућа је практична реализација мерних система и реализација софтвера за мерне поступке.
    Оцена знања (максимални број поена 100)
    Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
    Активности у току предавања0Писмени испит70
    Практична настава20Усмени испит0
    Пројекти10
    Колоквијуми0
    Семинари0