Навигација

Електроенергетски системи

1. семестар
Шифра Уже стручни предмети - Група А Часови (П+В+Л) Кредити
МС1ДРЗ Дигиталне релејне заштите 2+2+0 6
МС1МИД Мониторинг и дијагностика високонапонских постројења 3+1+0 6
МС1ЕКО Електромагнетна компатибилност 2+2+0 6
МС1ПЕС Планирање електроенергетских система 3+1+0 6
МС1АДМ Аутоматизација дистрибутивних мрежа 3+1+0 6
МС1ИЕМ Интелигентне електроенергетске мреже 1) 2+2+0 6
Предмети са основних студија - Група Б
МС1ТВ2 Техника високог напона 2 2+1+1 6
МС1ОЕ Општа енергетика 3+1+0 6
МС1КЕЕ Квалитет електричне енергије 2+1+1 6
МС1АЕ2 Анализа електроенергетских система 2 2+2+0 6
МС1ЕЛ Електране 2+2+0 6
2. семестар
Шифра Уже стручни предмети - Група А Часови (П+В+Л) Кредити
МС1ЕЕС Експлоатација електроенергетских система 2+2+0 6
МС1РЕС Регулација електроенергетских система 2+1+1 6
МС1ИЕМ Интелигентне електроенергетске мреже 1) 2+2+0 6
МС1ПНВ Пројектовање ТС надземних и кабловских водова 2) 2+2+0 6
Предмети са основних студија - Група Б
МС1ЕМН Електрично мерење неелектричних величина 2+2+0 6
МС1ТЕД Тржиште електричне енергије и дерегулација 3+1+0 6
МС1ОИЕ Обновљиви извори енергије 2+2+0 6
МС1ВО Високонапонска опрема 2+2+0 6
Укупно 20 30

1) Овај предмет се може изабрати од школске 2013/14. године и само је те године пребачен у 2. семестар.

2) Овај предмет се може изабрати од школске 2013/14. године.