Навигација

МС1ЕКО - Електромагнетна компатибилност

Спецификација предмета
НазивЕлектромагнетна компатибилност
АкронимМС1ЕКО
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Електроенергетски системи
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаНема
  Циљеви изучавања предметаУпознавање са проблематиком електромагнетске компатибилности у области индустријских учестаности. Електромагнетски утицаји и сметње. Прорачуни и експериментална процена нивоа утицаја. Могућности и мере за смањивање и отклањање електромагнетских утицаја и сметњи.
  Исходи учења (стечена знања)Оспособљеност за одређивање нивоа електромагнетских утицаја и сметњи у области индустријских учестаности. Оспособљеност за примену метода за њихово смањење и уклањање. Оспособљеност за проверу уређаја у погледу испуњавања услова електромегнетске компатибилности.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеПрирода електромагнетних утицаја. Начини преношења. Електроенергетски водови, атмосферска пражњења, кварови и комутације у мрежама као извори сметњи. Мерење, рачунарска симулација и начини смањења утицаја и сметњи. Провера средстава за заштиту од утицаја и сметњи. Прописи и стандарди.
  Садржај практичне наставеРачунарске симулације појединих појава. Мерења утицаја и сметњи у лабораторијским и реалним условима.
  Литература
  1. Бранко Поповић, "Електромагнетика", Академска мисао, Београд,2005.
  2. Јован Нахман, "Уземљење неутралне тачке дистрибутивних мрежа", Научна књига, Београд, 1980.
  3. V. Prasad Kodali, "Engineering Electromagnetic Compatibilitz", IEEE Press, New Zork, 2001.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  22
  Методе извођења наставеТеоријски део предавања на табли са презентацијама поступака за прорачун и мерење утицаја. Практичне вежбе. Израда пројекта.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит70
  Практична настава20Усмени испит0
  Пројекти10
  Колоквијуми0
  Семинари0