Навигација

Микроталасна техника

1. семестар
Шифра Уже стручни предмети - Група А Часови (П+В+Л) Кредити
МС1МИС Моделовање и симулација електромагнетских поља 4+0+0 6
МС1ПМФ Пројектовање микроталасних филтара 2+2+0 6
МС1ИЕК Испитивање електромагнетске компатибилности 1) 1+0+3 6
МС1ФОМ Формирање микроталасних слика 2) 4+0+0 6
МС1ООА Основни оптимизациони алгоритми у инжењерству 2) 1+0+3 6
2. семестар
Шифра Уже стручни предмети - Група А Часови (П+В+Л) Кредити
МС1МТ Милиметарски таласи 2+2+0 6
МС1САМ Софтверски алати у микроталасној техници 3) 3+1+0 6
МС1САП Софтверски алати за пројектовање антена 3+1+0 6
Укупно 20 30

1) Овај предмет се може изабрати од школске 2012/13. године.

2) Овај предмет се може изабрати од школске 2013/14. године.

3) Овај предмет се не нуди од школске 2012/13. године.