Navigacija

Telekomunikacije i informacione tehnologije

Telekomunikacije i informacione tehnologije

2. godina

3. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti Link za pristup predavanju
13E082M3 Matematika 3 O 3+3+0 6 LINK
19E052SIS Signali i sistemi O 3+1+1 6 LINK
19E032OPI Osnovi i primena Interneta O 3+2+0 6 LINK
Bira se jedan iz grupe 1
13E082VIST Verovatnoća i statistika I 1+1+0,5 3 Predavanje
Sajt
19E082VS Verovatnoća i statistika* I 2+2+1 6 LINK
Bira se jedan iz grupe 2
19E042OAE Osnovi analogne elektronike I 3+2+1 6 LINK
13E072OTEK Teorija električnih kola I 3+2+0 6 Predavanje
Sajt
19E032EIKT Elementi IKT sklopova I 3+2+0 5 LINK
19E112OOP Objektno-orijentisano programiranje I 2+2+1 5 LINK
13E112OO1 Objektno-orijentisano programiranje 1 I 2+2+1 6 LINK
Bira se jedan iz grupe 3
13E072PRK3 Praktikum iz računarske analize kola I 1+0+1 3 Predavanje
Sajt
13E082RPM3 Računarski praktikum iz matematike 3 I 1+0+1 3 LINK
19E032PSA1 Praktikum softverski alati 1 I 1+0+1.5 6 LINK
13E092EJ3
13E092RJ3
13E092NJ3
13E092FJ3
Strani jezik 3 I 2+0+0 3 LINK
* ako se izabere ne mora se izabrati niti jedan predmet iz grupe 3
Ukupno   25.5-27 30  
 
4. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti Link za pristup predavanju
19E032TM Telekomunikacione mreže O 3+1.5+0.5 6 LINK
13E032T1 Telekomunikacije 1 O 3+2+1 6 Predavanje
Sajt
13E072TEM Elektromagnetika O 3+2+0 6 LINK
19E032AIKS Arhitektura informaciono-komunikacionih sistema O 3+1+0 5 LINK
Biraju se dva predmeta iz grupe (minimalno 7 kredita)
19E032EM Električna merenja I 2+0+2

4

LINK
19E0112BP Baze podataka I 3+1+1

4

LINK
13E082EDMT Elementi diskretne matematike u telekomunikacijama I 1+1+0,5 3 Predavanje
Sajt
13E082DIF Diferencijalne jednačine I 1+1+0,5 3 Sajt
13E082NUM Numerička matematika I 1+1+0,5 3 Sajt
13E082OPA Odabrana poglavlja iz realne i kompleksne analize I 1+1+0,5 3 Sajt
19E032PSA2 Praktikum softverski alati 2 I 1+0+1,5 3 LINK
13E092EJ4
13E092RJ4
13E092NJ4
13E092FJ4
Strani jezik 4 I 2+0+0 3 EJ4 - Sajt
FJ4 - Sajt
NJ4 - Sajt
Ukupno   26-27.5 30-31  

Smer: Informaciono komunikacione tehnologije

3. godina

5. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti Link za pristup predavanju
13E033OS1 Obrada signala 1 O 3+1+1 6 LINK
13E033T2 Telekomunikacije 2 O 3+2+1 6 LINK
19E033TIK Teorija informacija i kodovanje O 3+1+1 6 LINK
19E033POP Primena objektnog programiranja u mrežama O 3+1+1 6 LINK
Bira se jedan iz grupe
13E033E Elektroakustika I 3+1+1 6 LINK
13E033TM Telekomunikaciona merenja I 3+1+1 6 LINK
19E033SOS Sistemi za obradu slike I 3+1+1 6 LINK
19E053OSU Osnovi sistema upravljanja I 3+1+1 6 LINK
13E073MT Mikrotalasna tehnika I 3+1,5+0,5 6 LINK
13E073AP Antene i prostiranje I 3+1+1 6 LINK
Ukupno   26-27 30  
 
6. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti Link za pristup predavanju
13E033RK Radio komunikacije O 3+1+1 6 Sajt
19E033KT Komunikacione tehnologije O 3+1+1 6 LINK
19E033MAP Mrežna administracija i programiranje O 3+1+1 6 LINK
Bira se jedan iz grupe
13E033OGK Osnovi govorne komunikacije 4 I 3+1+1 6 Predavanje
Sajt
13E034AS Audio sistemi I 3+1+1 6 Sajt
19E033VTS Video tehnologije i sistemi O 3+1+1 6 LINK
Bira se jedan iz grupe
19E034URV Usmerene radio veze I 3+1+1 6 LINK
19E033SPT Slučajni procesi u telekomunikacijama I 3+1+1 6 LINK
13E042OD Osnovi digitalne elektronike I 3+1+1 6 Predavanje
Sajt
13E063OTK Optoelektronske telekomunikacione komponente O 3+1+1 6 Predavanje
Sajt
19E073SAP Softverski alati za projektovanje antena I 3+1+1 6 LINK
13E073MPK Mikrotalasna pasivna kola I 3+1+1 6 Predavanje
Sajt
Ukupno   25 30  

 

4. godina

7. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti Link za pristup predavanju
19E034OBM Optičke i bežične mreže O 3+1+1 6 LINK
13E034RS Radio sistemi O 3+1+1 6 LINK
13E034KS Komutacioni sistemi O 3+1+1 6 LINK
Biraju se dva iz grupe
19E034IP Internet programiranje I 3+0+1.5 6 Predavanje
13E034RMS Razvoj mobilnih servisa 8) I 3+1+1 6 LINK
13E034IoT IoT mreže 8) I 3+1+1 6 LINK
19E034OS2 Obrada signala 2 I 2+2+1 6 Predavanje
Sajt
19E034ADO Algoritmi za dinamičku optimizaciju I 2+2+1 6 LINK
13E044NSS Namenski računarski sistemi I 3+1+1 6 Sajt
13E074MM Mikrotalasna merenja O 3+1+1 6 LINK
13E074ME Mikrotalasna elektronika O 3+1+1 6 LINK
Ukupno   24.5-25 30  
 
8. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti Link za pristup predavanju
19E034MB Mrežna bezbednost O 3+0+1.5 6 LINK
Biraju  se dva iz grupe
13E034JMS Javni mobilni sistemi I 3+1+1 6 Sajt
13E034PKH Programiranje komunikacionog hardvera I 3+1+1 6 Predavanje
Sajt
19E034AI Arhitektura Interneta I 3+1+1 6 LINK
13E034PPR Principi pozicioniranja u radio sistemima 2) I 3+1+1 6 Predavanja
Sajt
13E034MIST Modeliranje i simulacija u telekomunikacijama I 3+1+1 6 Predavanje
Sajt
19E074PMPI Programiranje multiprocesorskih platformi za inženjerske aplikacije I 2+2+1 6 LINK
13E074EK Elektromagnetska kompatibilnost I 3+1+1 6 Predavanje
Sajt
  Stručna praksa O   2  
  Završni rad O   10  
Ukupno   14.5 30  

Smer: Audio i video tehnologije

3. godina

5. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti Link za pristup predavanju
13E033OS1 Obrada signala 1 O 3+1+1 6 LINK
13E033T2 Telekomunikacije 2 O 3+2+1 6 LINK
19E033TIK Teorija informacija i kodovanje O 3+1+1 6 LINK
13E033E Elektroakustika I 3+1+1 6 LINK
Bira se jedan iz grupe
19E033POP Primena objektnog programiranja u mrežama O 3+1+1 6 LINK
13E033TM Telekomunikaciona merenja I 3+1+1 6 LINK
19E033SOS Sistemi za obradu slike I 3+1+1 6 LINK
19E053OSU Osnovi sistema upravljanja I 3+2+1 6 LINK
13E073MT Mikrotalasna tehnika I 3+1,5+0,5 6 LINK
13E073AP Antene i prostiranje O 3+1+1 6 LINK
Ukupno   26-27 30  
 
6. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti Link za pristup predavanju
19E033VTS Video tehnologije i sistemi O 3+1+1 6 LINK
13E033RK Radio komunikacije O 3+1+1 6 Sajt
19E033MAP Mrežna administracija i programiranje O 3+1+1 6 LINK
Bira se minimum jedan predmet iz grupe
13E033OGK Osnovi govorne komunikacije I 3+1+1 6 Predavanje
Sajt
13E042OD Osnovi digitalne elektronike I 3+1+1 6 Predavanje
Sajt
19E033SPT Slučajni procesi u telekomunikacijama I 3+1+1 6 LINK
Bira se maksimum jedan predmet iz grupe
19E033KT Komunikacione tehnologije I 3+1+1 6 LINK
19E033URV Usmerene radio veze I 3+1+1 6 LINK
13E063OTK Optoelektronske telekomunikacione komponente O 3+1+1 6 Predavanje
Sajt
Ukupno   25 30  

4. godina

7. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti Link za pristup predavanju
19E034OS2 Obrada signala 2 I 2+2+1 6 Predavanje
Sajt
19E034VS Video servisi I 3+1+1 6 LINK
Bira se minimum jedan predmet iz grupe
19E034OBM Optičke i bežične mreže O 3+1+1 6 LINK
13E034RS Radio sistemi O 3+1+1 6 LINK
13E034KS Komutacioni sistemi O 3+1+1 6 LINK
Bira se maksimum dva predmeta iz grupe
19E034IP Internet programiranje I 3+0+1.5 6 Predavanje
13E034RMS Razvoj mobilnih servisa I 3+1+1 6 LINK
13E034IoT IoT mreže I 3+1+1 6 LINK
19E034ADO Algoritmi za dinamičku optimizaciju I 2+2+1 6 LINK
13E044NSS Namenski računarski sistemi I 3+1+1 6 Sajt
13E074MM Mikrotalasna merenja O 3+1+1 6 LINK
13E074ME Mikrotalasna elektronika O 3+1+1 6 LINK
Ukupno   23.5-25 30  
 
8. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti Link za pristup predavanju
13E034AS Audio sistemi I 3+1+1 6 Sajt
Bira se minimum jedan predmet iz grupe
13E034PKH Programiranje komunikacionog hardvera I 3+1+1 6 Predavanje
Sajt
19E034MB Mrežna bezbednost I 3+0+1.5 6 LINK
Bira se maksimum jedan predmet iz grupe
13E034MIST Modeliranje i simulacija u telekomunikacijama I 3+1+1 6 Predavanje
Sajt
13E034JMS Javni mobilni sistemi I 3+1+1 6 Sajt
19E034AI Arhitektura Interneta I 3+1+1 6 LINK
13E034PPR Principi pozicioniranja u radio sistemima I 3+1+1 6 Predavanja
Sajt
19E074PMPI Programiranje multiprocesorskih platformi za inženjerske aplikacije I 2+2+1 6 LINK
13E074EK Elektromagnetska kompatibilnost O 3+1+1 6 Predavanje
Sajt
  Stručna praksa O   2  
  Završni rad O   10  
Ukupno   14.5-15 30  

 

Smer: Mikrotalasna tehnika

3. godina

5. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti Link za pristup predavanju
13E073MT Mikrotalasna tehnika O 3+1,5+0,5 6 LINK
13E073AP Antene i prostiranje O 3+1+1 6 LINK
13E033T2 Telekomunikacije 2 O 3+2+1 6 LINK
Bira se jedan od sledećih šest izbornih predmeta
13E033OS1 Obrada signala 1 I 3+1+1 6 LINK
19E033TIK Teorija informacija i kodovanje I 3+1+1 6 LINK
19E033POP Primena objektnog programiranja u mrežama I 3+2+0 6 LINK
13E033E Elektroakustika I 3+1+1 6 LINK
13E033TM Telekomunikaciona merenja I 3+1+1 6 LINK
19E033SOS Sistemi za obradu slike I 3+1,5+0,5 6 LINK
Ukupno   26 30  
 
6. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti Link za pristup predavanju
13E073MPK Mikrotalasna pasivna kola I 3+1+1 6 Predavanje
Sajt
19E074SAP Softverski alati za projektovanje antena I 3+1+1 6 LINK
13E033RK Radio komunikacije O 3+1+1 6 Sajt
Biraju  se dva iz grupe
13E034MAP Mrežna administracija i programiranje I 3+1+1 6 LINK
13EO33OGK Osnovi govornih komunikacija O 3+1+1 6 LINK
13E034AS Audio sistemi I 3+1+1 6 Sajt
19E033VTS Video tehnologije i sistemi O 3+1+1 6 LINK
13E034URV Usmerene radio veze I 3+1+1 6 LINK
19E033SPT Slučajni procesi u telekomunikacijama I 3+1+1 6 LINK
13E042OD Osnovi digitalne elektronike I 3+1+1 6 Predavanje
Sajt
13E063OTK Optoelektronske telekomunikacione komponente I 3+1+1 6 Predavanje
Sajt
13E073AEF Analogni električni filtri I 2+2+1 6 Predavanje
Sajt
  Bilo koji predmet ili praktikumi sa liste drugih modula u četvrtom ili šestom semestru u ukupnom zbiru od 6 kredita     6 LINK
Ukupno   25-26 30  

 

4. godina

7. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti Link za pristup predavanju
13E074ME Mikrotalasna elektronika O 3+1+1 6 LINK
13E074MM Mikrotalasna merenja O 3+1+1 6 LINK
13E034RS Radio sistemi O 3+1+1 6 LINK
Biraju se dva iz grupe
19E034OBM Optičke i bežične mreže O 3+1+1 6 LINK
13E034KS Komutacioni sistemi O 3+1+1 6 LINK
19E034IP Internet programiranje I 3+1+1 6 Predavanje
13E034RMS Razvoj mobilnih servisa I 3+1+1 6 LINK
13E034IoT IoT mreže I 3+1+1 6 LINK
19E034OS2 Obrada signala 2 I 3+1+1 6 Predavanje
Sajt
19E034ADO Algoritmi za dinamičku optimizaciju I 3+1+1 6 LINK
13E044NSS Namenski računarski sistemi I 3+1+1 6 Sajt
19E074OOA Osnovni optimizacioni algoritmi u inženjerstvu I 3+2+0 6 LINK
  Bilo koji predmet ili praktikumi sa liste drugih modula u petom ili sedmom semestru u ukupnom zbiru od 6 kredita     6 LINK
Ukupno   24.5-25 30  
 
8. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti Link za pristup predavanju
13E074EK Elektromagnetska kompatibilnost O 3+1+1 6 Predavanje
Sajt
19E033KT Komunikacione tehnologije O 3+1+1 6 LINK
Bira se jedan iz grupe
19E034MB Mrežna bezbednost I 3+0+1.5 6 LINK
13E034JMS Javni mobilni sistemi 4 I 3+1+1 6 Sajt
13E034PKH Programiranje komunikacionog hardvera I 3+1+1 6 Predavanje
Sajt
19E034AI Arhitektura Interneta I 3+1+1 6 LINK
13E034PPR Principi pozicioniranja u radio sistemima 2) I 3+1+1 6 Predavanja
Sajt
13E034MIST Modeliranje i simulacija u telekomunikacijama I 3+1+1 6 Predavanje
Sajt
19E074PMPI Programiranje multiprocesorskih platformi za inženjerske aplikacije I 2+2+1 6 LINK
  Stručna praksa O   2  
  Završni rad O   10  
Ukupno   14.5-15 30