Навигација

Телекомуникације и информационе технологије

Шеф одсека: др Александра  Смиљанић, редовни професор

2. година

*Линкови за приступ предавањима и сајту предмета се налазе у картону предмета

3. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
13E082М3 Математика 3 O 3+3+0 6
19Е052СИС Сигнали и системи O 3+1+1 6
19Е032ОПИ Основи и примена Интернета O 3+2+0 6
Бира се један из групе 1
13E082ВИСТ Вероватноћа и статистика И 1+1+0,5 3
19E082ВС Вероватноћа и статистика* И 2+2+1 6
Бира се један из групе 2
19Е042ОАЕ Основи аналогне електронике И 3+2+1 6
13E072ОТЕК Теорија електричних кола И 3+2+0 6
19Е032ЕИКТ Елементи ИКТ склопова 1) И 3+2+0 6
19E112ООП Објектно-оријентисано програмирање И 2+2+1 6
13E112ОО1 Објектно-оријентисано програмирање 1 И 2+2+1 6
Бира се један из групе 3
13E072ПРК3 Практикум из рачунарске анализе кола И 1+0+1 3
13E082РПМ3 Рачунарски практикум из математике 3 И 1+0+1 3
19Е032ПСА1 Практикум софтверски алати 1 И 1+0+1.5 3
13E092ЕЈ3
13E092РЈ3
13E092НЈ3
13E092ФЈ3
Страни језик 3 И 2+0+0 3
* ако се изабере не мора се изабрати нити један предмет из групе 3
Укупно   25.5-27 30
 
4. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
19Е032ТМ Телекомуникационе мреже O 3+1.5+0.5 6
13E032Т1 Телекомуникације 1 O 3+2+1 6
13E072ТЕМ Електромагнетика O 3+2+0 6
19Е032АИКС Архитектура информационо-комуникационих система O 3+1+0 5
Бирaју се два предмета из групе (минимално 7 кредита)
19Е032ЕМ Електрична мерења И 2+0+2

4

19Е112БПО Базе података 2) И 2+2+1 4
13E082ЕДМТ Елементи дискретне математике у телекомуникацијама И 1+1+0,5 3
13E082ДИФ Диференцијалне једначине И 1+1+0,5 3
13E082НУМ Нумеричка математика И 1+1+0,5 3
13E082ОПА Одабрана поглавља из реалне и комплексне анализе И 1+1+0,5 3
19Е032ПСА2 Практикум софтверски алати 2 И 1+0+1,5 3
13E092ЕЈ4
13E092РЈ4
13E092НЈ4
13E092ФЈ4
Страни језик 4 И 2+0+0 3
Укупно   26-27.5 30-31

1) Предмет се не нуди од школске 2021/22. године.
2) Од школске 2022/23. године промењен је фонд часова са 3+1+1 на 2+2+1.

Смер: Информационо комуникационе технологије

3. година

5. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
13E033ОС1 Обрада сигнала 1 O 3+1+1 6
13E033Т2 Телекомуникације 2 O 3+2+1 6
19Е033ТИК Теорија информација и кодовање O 3+1+1 6
19Е033ПОП Примена објектног програмирања у мрежама O 3+1+1 6
Бира се један из групе
13E033Е Електроакустика И 3+1+1 6
13E033ТМ Телекомуникациона мерења И 3+1+1 6
19Е033СОС Системи за обраду слике И 3+1+1 6
19Е053ОСУ Основи система управљања И 3+2+1 6
13E073МТ Микроталасна техника И 3+1,5+0,5 6
13E073АП Антене и простирање И 3+1+1 6
Укупно   26-27 30
 
6. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
13E033РК Радио комуникације O 3+1+1 6
19Е033КТ Комуникационе технологије O 3+1+1 6
19Е033МАП Мрежна администрација и програмирање O 3+1+1 6
Бира се један из групе
13E033ОГК Основи говорне комуникације И 3+1+1 6
13E034АС Аудио системи И 3+1+1 6
19Е033ВТС Видео технологије и системи И 3+1+1 6
Бира се један из групе
19E033УРВ Усмерене радио везе 3) И 3+1+1 6
19Е033СПТ Случајни процеси у телекомуникацијама И 3+1+1 6
13E042ОД Основи дигиталне електронике И 3+1+1 6
13E063ОТК Оптоелектронске телекомуникационе компоненте И 3+1+1 6
19E073САП Софтверски алати за пројектовање антена И 3+1+1 6
13E073МПК Микроталасна пасивна кола И 3+1+1 6
Укупно   25 30

 

4. година

7. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
19Е034ОБМ Оптичке и бежичне мреже О 3+1+1 6
13E034РС Радио системи О 3+1+1 6
13E034КС Комутациони системи О 3+1+1 6
Бирају се два из групе
19E034ИП Интернет програмирање И 3+0+1.5 6
13Е034РМС Развој мобилних сервиса 5) И 3+1+1 6
13Е034ИoТ IoT мреже И 3+1+1 6
19E034ОС2 Обрада сигнала 2 И 2+2+1 6
19Е034АДО Алгоритми за динамичку оптимизацију И 2+2+1 6
13E044НСС Наменски рачунарски системи И 3+1+1 6
13E074ММ Микроталасна мерења И 3+1+1 6
13E074МЕ Микроталасна електроника И 3+1+1 6
19E033УРВ Усмерене радио везе 3) И 3+1+1 6
Укупно   24.5-25 30
 
8. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
19Е034МБ Мрежна безбедност О 3+0+1.5 6
Бирају  се два из групе
19E034ВИМ Вештачка интелигенција у мобилним мрежама 4) И 3+1+1 6
13E034ПКХ Програмирање комуникационог хардвера И 3+1+1 6
19Е034АИ Архитектура Интернета И 3+1+1 6
13E034ППР Принципи позиционирања у радио системима И 3+1+1 6
13E034МИСТ Моделирање и симулација у телекомуникацијама И 3+1+1 6
19Е074ПМПИ Програмирање мултипроцесорских платформи за инжењерске апликације 5) И 2+2+1 6
13E074ЕК Eлектромагнетска компатибилност И 3+1+1 6
  Стручна пракса О   2
  Завршни рад О   10
Укупно   14.5 30

Смер: Аудио и видео технологије

3. година

5. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
13E033ОС1 Обрада сигнала 1 O 3+1+1 6
13E033Т2 Телекомуникације 2 O 3+2+1 6
19Е033ТИК Теорија информација и кодовање O 3+1+1 6
13E033Е Електроакустика О 3+1+1 6
Бира се један из групе
19Е033ПОП Примена објектног програмирања у мрежама И 3+1+1 6
13E033ТМ Телекомуникациона мерења И 3+1+1 6
19Е033СОС Системи за обраду слике И 3+1+1 6
19E053ОСУ Основи система управљања И 3+2+1 6
13E073МТ Микроталасна техника И 3+1,5+0,5 6
13E073АП Антене и простирање И 3+1+1 6
Укупно   26-27 30
 
6. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
19Е033ВТС Видео технологије и системи O 3+1+1 6
13E033РК Радио комуникације O 3+1+1 6
19Е033МАП Мрежна администрација и програмирање O 3+1+1 6
Бира се минимум један предмет из групе
13E033ОГК Основи говорне комуникације И 3+1+1 6
13E042ОД Основи дигиталне електронике И 3+1+1 6
19Е033СПТ Случајни процеси у телекомуникацијама И 3+1+1 6
Бира се максимум један предмет из групе
19Е033КТ Комуникационе технологије И 3+1+1 6
19Е033УРВ Усмерене радио везе 3) И 3+1+1 6
13E063ОТК Оптоелектронске телекомуникационе компоненте И 3+1+1 6
Укупно   25 30

4. година

7. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
19E034ОС2 Обрада сигнала 2 О 2+2+1 6
19Е034ВС Видео сервиси О 3+1+1 6
Бира се минимум један предмет из групе
19Е034ОБМ Оптичке и бежичне мреже И 3+1+1 6
13E034РС Радио системи И 3+1+1 6
13E034КС Комутациони системи И 3+1+1 6
Бира се максимум два предмета из групе
19E034ИП Интернет програмирање И 3+0+1.5 6
13Е034РМС Развој мобилних сервиса 5) И 3+1+1 6
13Е034ИoТ IoT мреже И 3+1+1 6
19Е034АДО Алгоритми за динамичку оптимизацију И 2+2+1 6
13E044НСС Наменски рачунарски системи И 3+1+1 6
13E074ММ Микроталасна мерења И 3+1+1 6
13E074МЕ Микроталасна електроника И 3+1+1 6
19E033УРВ Усмерене радио везе 3) И 3+1+1 6
Укупно   23.5-25 30
 
8. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
13E034АС Аудио системи О 3+1+1 6
Бира се минимум један предмет из групе
13E034ПКХ Програмирање комуникационог хардвера И 3+1+1 6
19Е034МБ Мрежна безбедност И 3+0+1.5 6
Бира се максимум један предмет из групе
13E034МИСТ Моделирање и симулација у телекомуникацијама И 3+1+1 6
19E034ВИМ Вештачка интелигенција у мобилним мрежама 4) И 3+1+1 6
19Е034АИ Архитектура Интернета И 3+1+1 6
13E034ППР Принципи позиционирања у радио системима И 3+1+1 6
19Е074ПМПИ Програмирање мултипроцесорских платформи за инжењерске апликације 5) И 2+2+1 6
13E074ЕК Електромагнетска компатибилност И 3+1+1 6
  Стручна пракса О   2
  Завршни рад О   10
Укупно   14.5-15 30

 

Смер: Микроталасна техника

3. година

5. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
13E073МТ Микроталасна техника O 3+1,5+0,5 6
13E073АП Антене и простирање O 3+1+1 6
13E033Т2 Телекомуникације 2 O 3+2+1 6
Бирају  се два од следећих шест изборних предмета
13E033ОС1 Обрада сигнала 1 И 3+1+1 6
19Е033ТИК Теорија информација и кодовање И 3+1+1 6
19Е033ПОП Примена објектног програмирања у мрежама И 3+1+1 6
13E033Е Електроакустика И 3+1+1 6
13E033ТМ Телекомуникациона мерења И 3+1+1 6
19Е033СОС Системи за обраду слике И 3+1+1 6
Укупно   26 30
 
6. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
13E073МПК Микроталасна пасивна кола O 3+1+1 6
19E073САП Софтверски алати за пројектовање антена O 3+1+1 6
13E033РК Радио комуникације O 3+1+1 6
Бирају  се два из групе
13E034МАП Мрежна администрација и програмирање И 3+1+1 6
13ЕО33ОГК Основи говорних комуникација И 3+1+1 6
13E034АС Аудио системи И 3+1+1 6
19Е033ВТС Видео технологије и системи И 3+1+1 6
19E033УРВ Усмерене радио везе 3) И 3+1+1 6
19Е033СПТ Случајни процеси у телекомуникацијама И 3+1+1 6
13E042ОД Основи дигиталне електронике И 3+1+1 6
13E063ОТК Оптоелектронске телекомуникационе компоненте И 3+1+1 6
13E073АЕФ Аналогни електрични филтри И 2+2+1 6
  Било који предмет или практикуми са листе других модула у четвртом или шестом семестру у укупном збиру од 6 кредита     6
Укупно   25-26 30

 

4. година

7. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
13E074МЕ Микроталасна електроника О 3+1+1 6
13E074ММ Микроталасна мерења О 3+1+1 6
13E034РС Радио системи О 3+1+1 6
Бирају се два из групе
19Е034ОБМ Оптичке и бежичне мреже И 3+1+1 6
13E034КС Комутациони системи И 3+1+1 6
19E034ИП Интернет програмирање И 3+0+1.5 6
13Е034РМС Развој мобилних сервиса 5) И 3+1+1 6
13Е034ИoТ IoT мреже И 3+1+1 6
19E034ОС2 Обрада сигнала 2 И 2+2+1 6
19Е034АДО Алгоритми за динамичку оптимизацију И 2+2+1 6
13E044НСС Наменски рачунарски системи И 3+1+1 6
19Е074ООА Основни оптимизациони алгоритми у инжењерству И 2+2+1 6
19E033УРВ Усмерене радио везе 3) И 3+1+1 6
  Било који предмет или практикуми са листе других модула у петом или седмом семестру у укупном збиру од 6 кредита     6
Укупно   24.5-25 30
 
8. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
13E074ЕК Електромагнетска компатибилност О 3+1+1 6
19Е033КТ Комуникационе технологије О 3+1+1 6
Бира се један из групе
19Е034МБ Мрежна безбедност И 3+0+1.5 6
19E034ВИМ Вештачка интелигенција у мобилним мрежама 4) И 3+1+1 6
13E034ПКХ Програмирање комуникационог хардвера И 3+1+1 6
19Е034АИ Архитектура Интернета И 3+1+1 6
13E034ППР Принципи позиционирања у радио системима И 3+1+1 6
13E034МИСТ Моделирање и симулација у телекомуникацијама И 3+1+1 6
19Е074ПМПИ Програмирање мултипроцесорских платформи за инжењерске апликације 5) И 2+2+1 6
  Стручна пракса О   2
  Завршни рад О   10
Укупно   14.5-15 30

3) Од школске 2023/24. године предмет је пребачен из 6. у 7. семестар.
4) Од школске 2023/24. године предмет "Јавни мобилни системи", променио је назив у "Вештачка интелигенција у мобилним мрежама".
5) Предмет се не нуди у школској 2023/24 години.