Navigacija

Kalendar nastave "Softversko inženjerstvo"

oktobar 2019
P 30 7 14 21 28
U 1 8 15 22 29
S 2 9 16 23 30
Č 3 10 17 24 31
P 4 11 18 25  
S 5 12 19 26  
N 6 13 20 27  
  1 2 3 4 5
novembar 2019
P   4 11 18 25
U   5 12 19 26
S   6 13 20 27
Č   7 14 21 28
P 1 8 15 22 29
S 2 9 16 23 30
N 3 10 17 24  
  5 6 7 8 9
decembar 2019
P   2 9 16 23 30
U   3 10 17 24 31
S   4 11 18 25  
Č   5 12 19 26  
P   6 13 20 27  
S   7 14 21 28  
N 1 8 15 22 29  
  9 10 11 12 13  
januar 2020
P   6 13 20 27
U   7 14 21 28
S 1 8 15 22 29
Č 2 9 16 23 30
P 3 10 17 24 31
S 4 11 18 25  
N 5 12 19 26  
    Ja Ja Fe Fe
februar 2020
P   3 10 17 24
U   4 11 18 25
S   5 12 19 26
Č   6 13 20 27
P   7 14 21 28
S 1 8 15 22 29
N 2 9 16 23  
  Fe Fe 1 2 3
mart 2020
P 2 9 16 23 30
U 3 10 17 24 31
S 4 11 18 25  
Č 5 12 19 26  
P 6 13 20 27  
S 7 14 21 28  
N 8 15 22 29  
  4 5 6 7 8
april 2020
P   6 13 20 27
U   7 14 21 28
S 1 8 15 22 29
Č 2 9 16 23 30
P 3 10 17 24  
S 4 11 18 25  
N 5 12 19 26  
  8 9 10 11 12
maj 2020
P   4 11 18 25
U   5 12 19 26
S   6 13 20 27
Č   7 14 21 28
P 1 8 15 22 29
S 2 9 16 23 30
N 3 10 17 24 31
  12 13   Ju Ju
jun 2020
P 1 8 15 22 29
U 2 9 16 23 30
S 3 10 17 24  
Č 4 11 18 25  
P 5 12 19 26  
S 6 13 20 27  
N 7 14 21 28  
  Jl Jl Jl    
jul 2020
P   6 13 20 27
U   7 14 21 28
S 1 8 15 22 29
Č 2 9 16 23 30
P 3 10 17 24 31
S 4 11 18 25  
N 5 12 19 26  
           
avgust 2020
P   3 10 17 24 31
U   4 11 18 25  
S   5 12 19 26  
Č   6 13 20 27  
P   7 14 21 28  
S 1 8 15 22 29  
N 2 9 16 23 30  
        Av Av  
septembar 2020
P   7 14 21 28
U 1 8 15 22 29
S 2 9 16 23 30
Č 3 10 17 24  
P 4 11 18 25  
S 5 12 19 26  
N 6 13 20 27  
    Se Se    

Jesenji semestar

  Radne nedelje
  Ispitni rokovi u kojima se mogu polagati svi ispiti
  Ispitni rokovi u kojima se mogu polagati ispiti iz zimskog semestra
  Ispitni rokovi u kojima se mogu polagati ispiti iz letnjeg semestra
  Kolokvijumski vikendi
  16.11. po rasporedu od ponedeljka,
14.12. po rasporedu od srede,
21.12. po rasporedu od petka,
28.12. po rasporedu od četvrtka
  Praznici

Prolećni semestar

  Radne nedelje
  Ispitni rokovi u kojima se mogu polagati svi ispiti
  Ispitni rokovi u kojima se mogu polagati ispiti iz zimskog semestra
  Ispitni rokovi u kojima se mogu polagati ispiti iz letnjeg semestra
  Kolokvijumski vikendi
  22.2. po rasporedu od ponedeljka,
25.4. po rasporedu od ponedeljka
9.5. po rasporedu od petka
  Nadoknade predispitnih obaveza
  Praznici

 

NAPOMENE:

30.09. je poslednji dan do koga se moraju završiti sve obaveze u tekućoj školskoj godini

28.09. počinje nastava u narednoj školskoj godini (izuzetno, za prvu studijsku godinu nastava počinje 21.09.)