Navigacija

Kalendar nastave "Softversko inženjerstvo"

oktobar 2017
P 25 2 9 16 23 30
U 26 3 1 17 24 31
S 27 4 11 18 25  
Č 28 5 12 19 26  
P 29 6 13 20 27  
S 30 7 14 21 28  
N 1 8 15 22 29  
  1 2 3 4 5 6
novembar 2017
P   6 13 20 27
U   7 14 21 28
S 1 8 15 22 29
Č 2 9 16 23 30
P 3 10 17 24  
S 4 11 18 25  
N 5 12 19 26  
  6 7 8 9 10
decembar 2017
P   4 11 18 25
U   5 12 19 26
S   6 13 20 27
Č   7 14 21 28
P 1 8 15 22 29
S 2 9 16 23 30
N 3 10 17 24 31
  10 11 12 13 14
januar 2018
P 1 8 15 22 29
U 2 9 16 23 30
S 3 10 17 24 31
Č 4 11 18 25  
P 5 12 19 26  
S 6 13 20 27  
N 7 14 21 28  
      Ja Ja Fe
februar 2018
P   5 12 19 26
U   6 13 20 27
S   7 14 21 28
Č 1 8 15 22  
P 2 9 16 23  
S 3 10 17 24  
N 4 11 18 25  
  Fe Fe Fe 1 2
mart 2018
P   5 12 19 26
U   6 13 20 27
S   7 14 21 28
Č 1 8 15 22 29
P 2 9 16 23 30
S 3 10 17 24 31
N 4 11 18 25  
  2 3 4 5 6
april 2018
P   2 9 16 23 30
U   3 10 17 24  
S   4 11 18 25  
Č   5 12 19 26  
P   6 13 20 27  
S   7 14 21 28  
N 1 8 15 22 29  
  6 7 8 9 10  
maj 2018
P   7 14 21 28
U 1 8 15 22 29
S 2 9 16 23 30
Č 3 10 17 24  31
P 4 11 18 25  
S 5 12 19 26  
N 6 13 20 27  
  11 12 13 14  
jun 2018
P   4 11 18 25
U   5 12 19 26
S   6 13 20 27
Č   7 14 21 28
P 1 8 15 22 29
S 2 9 16 23 30 
N 3 10 17 24  
  14 Ju Ju Ju Jl
jul 2018
P   2 9 16 23 30
U   3 10 17 24 31 
S   4 11 18 25  
Č   5 12 19 26  
P   6 13 20 27  
S   7 14 21 28  
N 1 8 15 22 29  
  Jl Jl Jl      
avgust 2018
P   6 13 20 27
U   7 14 21 28
S 1 8 15 22 29
Č 2 9 16 23 30
P 3 10 17 24  31
S 4 11 18 25  
N 5 12 19 26  
        Se Se
septembar 2018
P   3 10 17 24
U   4 11 18 25
S   5 12 19 26
Č   6 13 20 27
P   7 14 21 28
S 1 8 15 22 29
N 2 9 16 23 30 
  Se   Ok Ok  

Jesenji semestar

  Radne nedelje
  Ispitni rokovi u kojima se mogu polagati svi ispiti
  Ispitni rokovi u kojima se mogu polagati ispiti iz zimskog semestra
  Ispitni rokovi u kojima se mogu polagati ispiti iz letnjeg semestra
  Kolokvijumski vikendi
  Praznici

Prolećni semestar

  Radne nedelje
  Ispitni rokovi u kojima se mogu polagati svi ispiti
  Ispitni rokovi u kojima se mogu polagati ispiti iz zimskog semestra
  Ispitni rokovi u kojima se mogu polagati ispiti iz letnjeg semestra
  Kolokvijumski vikendi
  03.03.2018. odrađuje se sreda 04.04.2018.
17.03.2018. odrađuje se petak 06.04.2018.
31.03.2018. odrađuje se ponedeljak 09.04.2018.
28-30.05.2018. odrađuje se 30.04. i 01-02.05.2018.(ponedeljak - sreda)
  Praznici