Navigacija

Kalendar nastave "Softversko inženjerstvo"

oktobar 2020
P 28 5 12 19 26
U 29 6 13 20 27
S 30 7 14 21 28
Č 1 8 15 22 29
P 2 9 16 23 30
S 3 10 17 24 31
N 4 11 18 25  
    1 2 3 4
novembar 2020
P   2 9 16 23 30
U   3 10 17 24  
S   4 11 28 25  
Č   5 12 19 26  
P   6 13 20 27  
S   7 14 21 28  
N 1 8 15 22 29  
  4 5 6 7 8 9
decembar 2020
P   7 14 21 28
U 1 8 15 22 29
S 2 9 16 23 30
Č 3 10 17 24 31
P 4 11 18 25  
S 5 12 19 26  
N 6 13 20 27  
  9 10 11 12 13
januar 2021
P   4 11 18 25
U   5 12 19 26
S   6 13 20 27
Č   7 14 21 28
P 1 8 15 22 29
S 2 9 16 23 30
N 3 10 17 24 31
        Ja Ja
februar 2021
P 1 8 15 22
U 2 9 16 23
S 3 10 17 24
Č 4 11 18 25
P 5 12 19 26
S 6 13 20 27
N 7 14 21 28
    Fe Fe Fe
mart 2021
P 1 8 15 22 29
U 2 9 16 23 30
S 3 10 17 24 31
Č 4 11 18 25  
P 5 12 19 26  
S 6 13 20 27  
N 7 14 21 28  
  1 2 3 4 5
april 2021
P   5 12 19 26
U   6 13 20 27
S   7 14 21 28
Č 1 8 15 22 29
P 2 9 16 23 30
S 3 10 17 24  
N 4 11 18 25  
  5 6 7 8 9
maj 2021
P   3 10 17 24 31
U   4 11 18 25  
S   5 12 19 26  
Č   6 13 20 27  
P   7 14 21 28  
S 1 8 15 22 29  
N 2 9 16 23 30  
  9 10 11 12    
jun 2021
P   7 14 21 28
U 1 8 15 22 29
S 2 9 16 23 30
Č 3 10 17 24  
P 4 11 18 25  
S 5 12 19 26  
N 6 13 20 27  
    Ju Ju   Jl
jul 2021
P   5 12 19 26
U   6 13 20 27
S   7 14 21 28
Č 1 8 15 22 29
P 2 9 16 23 30
S 3 10 17 24 31
N 4 11 18 25  
  Jl Jl      
avgust 2021
P   2 9 16 23 30
U   3 10 17 24 31
S   4 11 18 25  
Č   5 12 19 26  
P   6 13 20 27  
S   7 14 21 28  
N 1 8 15 22 29  
          Av Av
septembar 2021
P   6 13 20 27
U   7 14 21 28
S 1 8 15 22 29
Č 2 9 16 23 30
P 3 10 17 24  
S 4 11 18 25  
N 5 12 19 26  
      Se Se  

Jesenji semestar

  Radne nedelje
  Ispitni rokovi u kojima se mogu polagati svi ispiti
  Ispitni rokovi u kojima se mogu polagati ispiti iz zimskog semestra
  Ispitni rokovi u kojima se mogu polagati ispiti iz letnjeg semestra
  Kolokvijumski vikendi
  14.11.2020. odrađuje se sreda 11.11.2020.
26.12.2020. odrađuje se petak 01.01.2021.
  Nadoknade predispitnih obaveza
  Praznici

Prolećni semestar

  Radne nedelje
  Ispitni rokovi u kojima se mogu polagati svi ispiti
  Ispitni rokovi u kojima se mogu polagati ispiti iz zimskog semestra
  Ispitni rokovi u kojima se mogu polagati ispiti iz letnjeg semestra
  Kolokvijumski vikendi
  17.04.2021. odrađuje se petak 30.04.2021.
  Nadoknade predispitnih obaveza
  Praznici

NAPOMENE:

30.09. je poslednji dan do koga se moraju završiti sve obaveze u tekućoj školskoj godini

04.10. počinje nastava u narednoj školskoj godini (izuzetno, za prvu studijsku godinu nastava počinje 27.09)