Navigacija

Kalendar nastave "Softversko inženjerstvo"

oktobar 2021
P 27 4 11 18 25
U 28 5 12 19 26
S 29 6 13 20 27
Č 30 7 14 21 28
P 1 8 15 22 29
S 2 9 16 23 30
N 3 10 17 24 31
    1 2 3 4
novembar 2021
P 1 8 15 22 29
U 2 9 16 23 30
S 3 10 17 24  
Č 4 11 18 25  
P 5 12 19 26  
S 6 13 20 27  
N 7 14 21 28  
  5 6 7 8 9
decembar 2021
P   6 13 20 27
U   7 14 21 28
S 1 8 15 22 29
Č 2 9 16 23 30
P 3 10 17 24 31
S 4 11 18 25  
N 5 12 19 26  
  9 10 11 12 13
januar 2022
P   3 10 17 24 31
U   4 11 18 25  
S   5 12 19 26  
Č   6 13 20 27  
P   7 14 21 28  
S 1 8 15 22 29  
N 2 9 16 23 30  
        Ja Ja  
februar 2022
P   7 14 21 28
U 1 8 15 22  
S 2 9 16 23  
Č 3 10 17 24  
P 4 11 18 25  
S 5 12 19 26  
N 6 13 20 27  
    Fe Fe Fe 1
mart 2022
P   7 14 21 28
U 1 8 15 22 29
S 2 9 16 23 30
Č 3 10 17 24 31
P 4 11 18 25  
S 5 12 19 26  
N 6 13 20 27  
  1 2 3 4 5
april 2022
P   4 11 18 25
U   5 12 19 26
S   6 13 20 27
Č   7 14 21 28
P 1 8 15 22 29
S 2 9 16 23 30
N 3 10 17 24  
  5 6 7 8 9
maj 2022
P   2 9 16 23 30
U   3 10 17 24 31
S   4 11 18 25  
Č   5 12 19 26  
P   6 13 20 27  
S   7 14 21 28  
N 1 8 15 22 29  
  9 10 11 12 13  
jun 2022
P   6 13 20 27
U   7 14 21 28
S 1 8 15 22 29
Č 2 9 16 23 30
P 3 10 17 24  
S 4 11 18 25  
N 5 12 19 26  
    Ju Ju   Jl
jul 2022
P   4 11 18 25
U   5 12 19 26
S   6 13 20 27
Č   7 14 21 28
P 1 8 15 22 29
S 2 9 16 23 30
N 3 10 17 24 31
  Jl Jl      
avgust 2022
P 1 8 15 22 29
U 2 9 16 23 30
S 3 10 17 24 31
Č 4 11 18 25  
P 5 12 19 26  
S 6 13 20 27  
N 7 14 21 28  
      Av Av Av
septembar 2022
P   5 12 19 26
U   6 13 20 27
S   7 14 21 28
Č 1 8 15 22 29
P 2 9 16 23 30
S 3 10 17 24  
N 4 11 18 25  
    Se Se Se  

Jesenji semestar

  Radne nedelje
  Ispitni rokovi u kojima se mogu polagati svi ispiti
  Ispitni rokovi u kojima se mogu polagati ispiti iz zimskog semestra
  Ispitni rokovi u kojima se mogu polagati ispiti iz letnjeg semestra
  Kolokvijumski vikendi
  20.11.2021. nadoknađuje se četvrtak 11.11.2021.
  Nadoknade predispitnih obaveza
  Praznici

Prolećni semestar

  Radne nedelje
  Ispitni rokovi u kojima se mogu polagati svi ispiti
  Ispitni rokovi u kojima se mogu polagati ispiti iz zimskog semestra
  Ispitni rokovi u kojima se mogu polagati ispiti iz letnjeg semestra
  Kolokvijumski vikendi
  12.03.2022. odrađuje se ponedeljak 04.04.2022.
09.04.2022. odrađuje se ponedeljak 25.04.2022.
16.04.2022. odrađuje se petak 22.04.2022.
  Nadoknade predispitnih obaveza
  Praznici

NAPOMENE:

30.09. je poslednji dan do koga se moraju završiti sve obaveze u tekućoj školskoj godini

03.10. počinje nastava u narednoj školskoj godini