Navigacija

Kalendar nastave "Elektrotehnika i računarstvo"

oktobar 2021
P 27 4 11 18 25
U 28 5 12 19 26
S 29 6 13 20 27
Č 30 7 14 21 28
P 1 8 15 22 29
S 2 9 16 23 30
N 3 10 17 24 31
    1 2 3 4
novembar 2021
P 1 8 15 22 29
U 2 9 16 23 30
S 3 10 17 24  
Č 4 11 18 25  
P 5 12 19 26  
S 6 13 20 27  
N 7 14 21 28  
  5 6 7 8 9
decembar 2021
P   6 13 20 27
U   7 14 21 28
S 1 8 15 22 29
Č 2 9 16 23 30
P 3 10 17 24 31
S 4 11 18 25  
N 5 12 19 26  
  9 10 11 12 13
januar 2022
P   3 10 17 24 31
U   4 11 18 25  
S   5 12 19 26  
Č   6 13 20 27  
P   7 14 21 28  
S 1 8 15 22 29  
N 2 9 16 23 30  
        Ja Ja  
februar 2022
P   7 14 21 28
U 1 8 15 22  
S 2 9 16 23  
Č 3 10 17 24  
P 4 11 18 25  
S 5 12 19 26  
N 6 13 20 27  
    Fe Fe Fe 1
mart 2022
P   7 14 21 28
U 1 8 15 22 29
S 2 9 16 23 30
Č 3 10 17 24 31
P 4 11 18 25  
S 5 12 19 26  
N 6 13 20 27  
  1 2 3 4 5
april 2022
P   4 11 18 25
U   5 12 19 26
S   6 13 20 27
Č   7 14 21 28
P 1 8 15 22 29
S 2 9 16 23 30
N 3 10 17 24  
  5 6 7 8 9
maj 2022
P   2 9 16 23 30
U   3 10 17 24 31
S   4 11 18 25  
Č   5 12 19 26  
P   6 13 20 27  
S   7 14 21 28  
N 1 8 15 22 29  
  9 10 11 12 13  
jun 2022
P   6 13 20 27
U   7 14 21 28
S 1 8 15 22 29
Č 2 9 16 23 30
P 3 10 17 24  
S 4 11 18 25  
N 5 12 19 26  
    Ju Ju   Jl
jul 2022
P   4 11 18 25
U   5 12 19 26
S   6 13 20 27
Č   7 14 21 28
P 1 8 15 22 29
S 2 9 16 23 30
N 3 10 17 24 31
  Jl Jl      
avgust 2022
P 1 8 15 22 29
U 2 9 16 23 30
S 3 10 17 24 31
Č 4 11 18 25  
P 5 12 19 26  
S 6 13 20 27  
N 7 14 21 28  
      Av Av Av
septembar 2022
P   5 12 19 26
U   6 13 20 27
S   7 14 21 28
Č 1 8 15 22 29
P 2 9 16 23 30
S 3 10 17 24  
N 4 11 18 25  
    Se Se Se  

Jesenji semestar

  Radne nedelje
  Ispitni rokovi u kojima se mogu polagati svi ispiti
  Ispitni rokovi u kojima se mogu polagati ispiti iz zimskog semestra
  Ispitni rokovi u kojima se mogu polagati ispiti iz letnjeg semestra
  Kolokvijumski vikendi
  10.01.2022. nakoknađuje se četvrtak 11.11.2021.
11.01.2022. nakoknađuje se četvrtak 25.11.2021.
12.01.2022. nakoknađuje se petak 26.11.2021.
  Nadoknade predispitnih obaveza
  Praznici

Prolećni semestar

  Radne nedelje
  Ispitni rokovi u kojima se mogu polagati svi ispiti
  Ispitni rokovi u kojima se mogu polagati ispiti iz zimskog semestra
  Ispitni rokovi u kojima se mogu polagati ispiti iz letnjeg semestra
  Kolokvijumski vikendi
  12.03.2022. nadoknađuje se ponedeljak 04.04.2022.
26.03.2022. nadoknađuje se petak 22.04.2022.
30.05.2022. (ponedeljak) nadoknađuje se ponedeljak 02.05.2022.
31.05.2022. (utorak) nadoknađuje se utorak 03.05.2022.
01.06.2022. (sreda) nadoknađuje se ponedeljak 25.04.2022.
02.06.2022. (četvrtak) nadoknađuje se četvrtak 14.04.2022.
03.06.2022. (petak) nadoknađuje se petak 15.04.2022.
  Nadoknade predispitnih obaveza
  Praznici

NAPOMENE:

30.09. je poslednji dan do koga se moraju završiti sve obaveze u tekućoj školskoj godini

03.10. počinje nastava u narednoj školskoj godini (izuzetno, za prvu studijsku godinu nastava počinje 26.09)