Navigacija

Kalendar nastave "Elektrotehnika i računarstvo"

NAPOMENE:

30.09.2023. godine je poslednji dan do koga se moraju završiti sve obaveze u tekućoj školskoj godini 

02.10.2023. godine počinje nastava u narednoj školskoj godini (izuzetno, za prvu studijsku godinu OAS nastava počinje 25.09)