Navigacija

Kalendar nastave "Elektrotehnika i računarstvo"

oktobar 2020
P 28 5 12 19 26
U 29 6 13 20 27
S 30 7 14 21 28
Č 1 8 15 22 29
P 2 9 16 23 30
S 3 10 17 24 31
N 4 11 18 25  
    1 2 3 4
novembar 2020
P   2 9 16 23 30
U   3 10 17 24  
S   4 11 18 25  
Č   5 12 19 26  
P   6 13 20 27  
S   7 14 21 28  
N 1 8 15 22 29  
  4 5 6 7 8 9
decembar 2020
P   7 14 21 28
U 1 8 15 22 29
S 2 9 16 23 30
Č 3 10 17 24 31
P 4 11 18 25  
S 5 12 19 26  
N 6 13 20 27  
  9 10 11 12 13
januar 2021
P   4 11 18 25
U   5 12 19 26
S   6 13 20 27
Č   7 14 21 28
P 1 8 15 22 29
S 2 9 16 23 30
N 3 10 17 24 31
        Ja Ja
februar 2021
P 1 8 15 22
U 2 9 16 23
S 3 10 17 24
Č 4 11 18 25
P 5 12 19 26
S 6 13 20 27
N 7 14 21 28
    Fe Fe Fe
mart 2021
P 1 8 15 22 29
U 2 9 16 23 30
S 3 10 17 24 31
Č 4 11 18 25  
P 5 12 19 26  
S 6 13 20 27  
N 7 14 21 28  
  1 2 3 4 5
april 2021
P   5 12 19 26
U   6 13 20 27
S   7 14 21 28
Č 1 8 15 22 29
P 2 9 16 23 30
S 3 10 17 24  
N 4 11 18 25  
  5 6 7 8 9
maj 2021
P   3 10 17 24 31
U   4 11 18 25  
S   5 12 19 26  
Č   6 13 20 27  
P   7 14 21 28  
S 1 8 15 22 29  
N 2 9 16 23 30  
  9 10 11 12    
jun 2021
P   7 14 21 28
U 1 8 15 22 29
S 2 9 16 23 30
Č 3 10 17 24  
P 4 11 18 25  
S 5 12 19 26  
N 6 13 20 27  
    Ju Ju   Jl
jul 2021
P   5 12 19 26
U   6 13 20 27
S   7 14 21 28
Č 1 8 15 22 29
P 2 9 16 23 30
S 3 10 17 24 31
N 4 11 18 25  
  Jl Jl      
avgust 2021
P   2 9 16 23 30
U   3 10 17 24 31
S   4 11 18 25  
Č   5 12 19 26  
P   6 13 20 27  
S   7 14 21 28  
N 1 8 15 22 29  
          Av Av
septembar 2021
P   6 13 20 27
U   7 14 21 28
S 1 8 15 22 29
Č 2 9 16 23 30
P 3 10 17 24  
S 4 11 18 25  
N 5 12 19 26  
      Se Se  

Jesenji semestar

  Radne nedelje
  Ispitni rokovi u kojima se mogu polagati svi ispiti
  Ispitni rokovi u kojima se mogu polagati ispiti iz zimskog semestra
  Ispitni rokovi u kojima se mogu polagati ispiti iz letnjeg semestra
  Kolokvijumski vikendi
  11.01.2021. odrađuje se petak 01.01.2021.
12.01.2021. odrađuje se sreda 11.11.2020.
13.01.2021. odrađuje se četvrtak 26.11.2020.
14.01.2021. odrađuje se petak 27.11.2020.
  Nadoknade predispitnih obaveza
  Praznici

Prolećni semestar

  Radne nedelje
  Ispitni rokovi u kojima se mogu polagati svi ispiti
  Ispitni rokovi u kojima se mogu polagati ispiti iz zimskog semestra
  Ispitni rokovi u kojima se mogu polagati ispiti iz letnjeg semestra
  Ispitni rok u kome se mogu prijaviti tri ispita iz bilo kog semestra
  Kolokvijumski vikendi
  31.05.2021. odrađuje se petak 16.04.2021.
01.06.2021 odrađuje se ponedeljak 03.05.2021.
02.06.2021. odrađuje se četvrtak 15.04.2021.
03.06.2021. odrađuje se petak 30.04.2021.
04.06.2021. odrađuje se utorak 04.05.2021.
  Nadoknade predispitnih obaveza
  Praznici

NAPOMENE:

30.09. je poslednji dan do koga se moraju završiti sve obaveze u tekućoj školskoj godini

04.10. počinje nastava u narednoj školskoj godini