Navigacija

Kalendar nastave "Elektrotehnika i računarstvo"

oktobar 2017
P 25 2 9 16 23 30
U 26 3 1 17 24 31
S 27 4 11 18 25  
Č 28 5 12 19 26  
P 29 6 13 20 27  
S 30 7 14 21 28  
N 1 8 15 22 29  
  1 2 3 4 5 6
novembar 2017
P   6 13 20 27
U   7 14 21 28
S 1 8 15 22 29
Č 2 9 16 23 30
P 3 10 17 24  
S 4 11 18 25  
N 5 12 19 26  
  6 7 8 9 10
decembar 2017
P   4 11 18 25
U   5 12 19 26
S   6 13 20 27
Č   7 14 21 28
P 1 8 15 22 29
S 2 9 16 23 30
N 3 10 17 24 31
  10 11 12 13 14
januar 2018
P 1 8 15 22 29
U 2 9 16 23 30
S 3 10 17 24 31
Č 4 11 18 25  
P 5 12 19 26  
S 6 13 20 27  
N 7 14 21 28  
      Ja Ja Fe
februar 2018
P   5 12 19 26
U   6 13 20 27
S   7 14 21 28
Č 1 8 15 22  
P 2 9 16 23  
S 3 10 17 24  
N 4 11 18 25  
  Fe Fe Fe 1 2
mart 2018
P   5 12 19 26
U   6 13 20 27
S   7 14 21 28
Č 1 8 15 22 29
P 2 9 16 23 30
S 3 10 17 24 31
N 4 11 18 25  
  2 3 4 5 6
april 2018
P   2 9 16 23 30
U   3 10 17 24  
S   4 11 18 25  
Č   5 12 19 26  
P   6 13 20 27  
S   7 14 21 28  
N 1 8 15 22 29  
  6 7 8 9 10  
maj 2018
P   7 14 21 28
U 1 8 15 22 29
S 2 9 16 23 30
Č 3 10 17 24 31
P 4 11 18 25  
S 5 12 19 26  
N 6 13 20 27  
  11 12 13 14  
jun 2018
P   4 11 18 25
U   5 12 19 26
S   6 13 20 27
Č   7 14 21 28
P 1 8 15 22 29
S 2 9 16 23 30 
N 3 10 17 24  
  14 Ju Ju Ju Jl
jul 2018
P   2 9 16 23 30
U   3 10 17 24 31 
S   4 11 18 25  
Č   5 12 19 26  
P   6 13 20 27  
S   7 14 21 28  
N 1 8 15 22 29  
  Jl Jl Jl       
avgust 2018
P   6 13 20 27
U   7 14 21 28
S 1 8 15 22 29
Č 2 9 16 23 30
P 3 10 17 24  31
S 4 11 18 25  
N 5 12 19 26  
        Se Se
septembar 2018
P   3 10 17 24
U   4 11 18 25
S   5 12 19 26
Č   6 13 20 27
P   7 14 21 28
S 1 8 15 22 29
N 2 9 16 23 30
  Se   Ok   Ok  

Jesenji semestar

  Radne nedelje
  Ispitni rokovi u kojima se mogu polagati svi ispiti
  Ispitni rokovi u kojima se mogu polagati ispiti iz zimskog semestra
  Ispitni rokovi u kojima se mogu polagati ispiti iz letnjeg semestra
  Kolokvijumski vikendi
  14.10.2017. odrađuje se ponedeljak 04.12.2017.
04.11.2017. odrađuje se četvrtak 23.11.2017.
16.12.2017. odrađuje se petak 24.11.2017.
  Praznici

Prolećni semestar

  Radne nedelje
  Ispitni rokovi u kojima se mogu polagati svi ispiti
  Ispitni rokovi u kojima se mogu polagati ispiti iz zimskog semestra
  Ispitni rokovi u kojima se mogu polagati ispiti iz letnjeg semestra
  Kolokvijumski vikendi
  03.03.2018. odrađuje se sreda 04.04.2018.
17.03.2018. odrađuje se petak 06.04.2018.
31.03.2018. odrađuje se ponedeljak 09.04.2018.
28.05.-01.06.2018. odrađuje se 30.04-02.05.2018. i 19-20.04.2018.(ponedeljak - petak)
  Praznici

Napomene

  • 30.09. je poslednji dan do koga se moraju završiti sve obaveze u tekućoj školskoj godini
  • 01.10. počinje nastava u narednoj školskoj godini