Навигација

Електронски уџбеници

Списак електронских издања:

Управљање радиоактивним отпадом

(Оливера Цирај Бјелац, Милан Вујовић)

Уџбеник (9.5MB)

Енергетски претварачи 2 - Топологије енергетских претварача

(Милош Р. Недељковић)

Уџбеник (8.6MB)

Енергетски претварачи 1 - Основне топологије енергетских претварача

(Милош Р. Недељковић, Срђан Л. Срдић)

Уџбеник (5.9MB)

Микроталасна пасивна кола

(Владимир В. Петровић, Дејан В. Тошић, Антоније Р. Ђорђевић)

Уџбеник (18MB)

Физичка електроника чврстог тела

(Јелена Радовановић, Витомир Милановић)

Уџбеник (2.1MB)

Електричне машине

(Слободан Н. Вукосавић)

Књига (9.6MB)

Уџбеник за пословну комуникацију на руском језику

(ИДЕМО НА СЛУЖБЕНИ ПУТ - Милена Славић)

Садржај (583KB)

I поглавље (1.8MB)

II поглавље (1.1MB)

III поглавље (1.1MB)

IV поглавље (1.2MB)

Програмирање у реалном времену - Скрипта са практикумом и решеним задацима

(Драган Милићев, Бојан Фурлан)

Скрипта (3.4MB)

Збирка задатака из елемената електронских уређаја

(Рифат Рамовић,Слободан Петричевић, Пеђа Михаиловић)

Збирка задатака (5.6MB)

Моделирање и симулација у телекомуникацијама

(Милан Бјелица)

Моделирање и симулација у телекомуникацијама (5.0MB)

Збирка решених задатака из Телекомуникационих мерења 1

(Милан Бјелица)

Телекомуникациона мерења 1 - збирка решених задатака (1.3MB)

Практикум из електроакустике

(Драгана Шумарац Павловић)

Практикум из електроакустике (6.72MB)

Елементи електронике - дигитална кола

(Вујо Дрндаревић)

Елементи електронике - дигитална кола (4.9MB)

Методе и инструментација за електрична мерења

(Надица Миљковић)

Методе и инструментација за електрична мерења (8.7MB)

Персонализоване апликације: теорија и пракса

(Милан Бјелица)

Персонализоване апликације: теорија и пракса (2.5MB)

Програмски језик Python: скрипта за студенте телекомуникација

(Милан Бјелица)

Програмски језик : скрипта за студенте телекомуникација (341KB)

Принцип рада и примена осцилоскопа

(Предраг Пејовић)

Принцип рада и примена осцилоскопа - приручник за рад у лабораторији (341KB)

Принципи позиционирања у ћелијским радио системима

(Мирјана Симић-Пејовић)

Принципи позиционирања у ћелијским радио системима (2.8MB)