Navigacija

as. ms Filip Hadžić, dipl. inž. el. i rač.

Asistent
Katedra za računarsku tehniku i informatiku

Paviljon Rašović, kancelarija P-26a

011/3218-389
Stručni naziv master inženjer elektrotehnike i računarstva
Naučna oblast Računarska tehnika i informatika
Datum izbora 16. april 2021.

Predmeti

Predmeti iz nastavnog plana i programa 2013

Bibliografija

Radovi sa međunarodnih konferencija

Using bitmask for reservation stations notification in systems with pipelined ALU

F. Hadžić, Z. Radivojević, M. Punt, Using bitmask for reservation stations notification in systems with pipelined ALU, 2018 Zooming Innovation in Consumer Technologies Conference (ZINC), Novi Sad, Serbia, May, 2018

Autori Filip Hadžić, Zaharije Radivojević i Marija Punt
Godina 2018

Radovi sa domaćih konferencija

Softversko prepoznavanje pokreta kod pacijenata sa oštećenim motornim obrascima

T. Šekularac, M. Mićović, F. Hadžić, D. Drašković, B. Nikolić, Softversko prepoznavanje pokreta kod pacijenata sa oštećenim motornim obrascima, Zbornik radova konferencije "YU INFO 2020", pp. 269 - 273, Društvo za informacione sisteme i računarske mreže, Kopaonik, Srbija, Mar, 2020

Autori Tamara Šekularac, Marko Mićović, Filip Hadžić, Dražen Drašković i Boško Nikolić
Godina 2020
Izdavač Društvo za informacione sisteme i računarske mreže
ISSN/ISBN 978-86-85525-23-0
Strana od 269
Strana do 273

Alat za testiranje sistema za predviđanje skokova

U. Radenković, M. Mićović, F. Hadžić, Z. Radivojević, Alat za testiranje sistema za predviđanje skokova, Zbornik radova 25. naučne konferencije "YU INFO 2019", pp. 77 - 82, Informaciono društvo Srbije, Kopaonik, Srbija, Mar, 2019

Autori Uroš Radenković, Marko Mićović, Filip Hadžić i Zaharije Radivojević
Godina 2019
Izdavač Informaciono društvo Srbije
ISSN/ISBN 978-86-85525-23-0
Strana od 77
Strana do 82

Implementacioni detalji algoritma šifrovanja CRYPTO1

M. Mićović, U. Radenković, V. Jocović, T. Šekularac, F. Hadžić, Ž. Šuštran, D. Drašković, Implementacioni detalji algoritma šifrovanja CRYPTO1, Zbornik radova 24. naučne konferencije "YU INFO 2018", pp. 26 - 30, Informaciono društvo Srbije, Kopaonik, Srbija, Mar, 2018

Autori Marko Mićović, Uroš Radenković, Vladimir Jocović, Tamara Šekularac, Filip Hadžić, Živojin Šuštran i Dražen Drašković
Godina 2018
Izdavač Informaciono društvo Srbije
ISSN/ISBN 978-86-85525-21-6
Strana od 26
Strana do 30

Konfigurabilne aritmetičko logičke jedinice realizovane korišćenjem protočne obrade

F. Hadžić, Z. Radivojević, M. Mićović, U. Radenković, Konfigurabilne aritmetičko logičke jedinice realizovane korišćenjem protočne obrade, Zbornik radova 24. naučne konferencije "YU INFO 2018", pp. 111 - 116, Informaciono društvo Srbije, Kopaonik, Srbija, Mar, 2018

Autori Filip Hadžić, Zaharije Radivojević, Marko Mićović i Uroš Radenković
Godina 2018
Izdavač Informaciono društvo Srbije
ISSN/ISBN 978-86-85525-21-6
Strana od 111
Strana do 116

Projekti

Razvoj hardverske, softverske i telekomunikacione infrastrukture e-sistema za kontrolu prometa i poreza-NASTAVAK

Razvoj hardverske, softverske i telekomunikacione infrastrukture e-sistema za kontrolu prometa i poreza-NASTAVAK

Tip projekta Nauka- Projekti NIO
Rukovodilac prof. dr Miroslav Bojović
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 24.02.2020.

Razvoj hardverske, softverske i telekomunikacione infrastrukture e-sistema za kontrolu prometa i poreza

Tip projekta Nauka – tehnološki razvoj
Rukovodilac prof. dr Miroslav Bojović
Finansijer MINISTARSTVO ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ
Početak realizacije 14.03.2011.