Navigacija

13M011PRUP - Projekat iz digitalnog upravljanja pretvaračima i pogonima

Specifikacija predmeta
Naziv Projekat iz digitalnog upravljanja pretvaračima i pogonima
Akronim 13M011PRUP
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Energetska efikasnost
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Električne mašine, Elektromagnetika
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa osnovinim problemima i postupcima projektovanja. Projekat se radi prema projektnom zadatku koji student dobija od profesora
  Ishodi učenja (stečena znanja) Student samostalno izrađuje projekat, a zatim ga usmeno brani u terminu koji dogovara studentu i profesoru.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave -
  Sadržaj praktične nastave Projekat uz konsultacije
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  0 2
  Metode izvođenja nastave Student samostalno izrađuje projekat, a zatim ga usmeno brani u terminu koji dogovara studentu i profesoru.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 30
  Projekti 70
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0