Навигација

Катедра за примењену математику

Катедра за примењену математику се у својој дугогодишњој традицији бави и примењеном и теоријском математиком, од чега треба нарочито истаћи следеће области: реална и функционална анализа, теорија апроксимација, нумеричка анализа, диференцијалне једначине и вероватноћа и статистика. У домену дискретне математике катедра се бави теоријом графова, дискретним оптимизацијама и вештачком интелигенцијом.

Званични сајт Катедре

Шеф катедре: др Бранко Малешевић, редовни професор

Заменик: др Татјана Лутовац, редовни професор

Секретар: Данијела Бранковић, асистент

Особље

Редовни професор

Ванредни професор

Доцент

Асистент

Сарадник у настави