Navigacija

Rezultati konkursa ETF BAFA za najbolje diplomske radove 2020. godine

Na osnovu Konkursa za nagradu BAFA USA za najbolje diplomske radove u školskoj 2019/2020, objavljujemo odluku Komisije za pregled prijavljenih diplomskih radova o nagrađenim radovima.

Bilo je 12 kandidata, svi kandidati su zadovoljili kriterijume uslova konkursa, a njihovi radovi su ocenjeni visokim ocenama od strane anonimnih, kvalifikovanih recenzenata (profesori Elektrotehničkog fakulteta).

Nagradu za najbolji diplomski rad od po 500 američkih dolara, ravnopravno dele:

Stevan Jokić
za rad čiji je naslov
Analiza zagrevanja fotonaponskog modula primenom metode konačnih elemenata,
mentor:  dr 
Željko Đurišić, vanredni profesor

Stefan Stojanović
za rad čiji je naslov
CMOS 5G prijemnik za 3.6 GHz opseg učestanosti sa mikserom na ulazu,
mentor: dr
Radivoje Đurić, vanredni profesor

Filip Krajinić
za rad čiji je naslov
Holografsko ispitivanje Faradejevog efekta,
mentor: dr
Peđa Mihailović, vanredni profesor

Marko Cimbaljević
za rad čiji je naslov
Potiskivanje buke ventilatora adaptivnom obradom automatski snimljenih audio signala,
mentor: dr
Jelena Ćertić, vanredni profesor

ETF BAFA će organizovati virtuelni sastanak na kome će navedenih četvoro dobitnika nagrada imati prilike da u kratkoj prezentaciji u trajanju od po 5 minuta po dobitniku prezentuju svoje radove članovima ETF BAFA. Svi učesnici ovog konkursa biće blagovremeno pozvani da se priključe sastanku i obavešteni o vremenu i kontaktu za virtuelni sastanak. Nagrade će biti uplaćene studentima na bankovni račun. Čestitamo svim dobitnicima!