Навигација

Студентско организовање

РЕГИСТАР СТУДЕНТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ – ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА

Студентска организација ЕЛЕКТРОН

Пун назив: Студентска организација Електрон Електротехничког факултета Универзитета у Београду

Седиште: Булевар краља Александра 73, 11120 Београд - Палилула

Област деловања: остваривање студентских права и заштита интереса студената, квалитетнија настава, учешће представника у органима управљања, ефикаснији образовни систем, побољшање стандарда студената, побољшање информисаности студената, садржајнији и квалитетнији културно-забавни и спортски живот студената, остваривање разичитих облика сарадње са другим студентским и осталим организацијама.

Статут Студентске организације Електрон Електротехничког факултета Универзитета у Београду

Правни заступник: Душан Калуђеровић, студент основних академских студија, адреса електронске поште: kaludjerovicd@gmail.com

Студентска организација ЦРКСЕФ

Пун назив: Центар за развој каријере студената Електротехничког факултета

Седиште: Булевар краља Александра 73, 11120 Београд - Палилула

Област деловања: прикупља и обрађује податке о успешности студената током студирања, организује стручне скупове, саветовања, семинаре и друге облике едукације у области електротехнике и рачунарства, објављује књиге и друге публикације о питањима која се односе на заштиту животне средине, организује међународне конференције студената електротехнике, организује волонтерске акције за помоћ студентима и студентском организовању, сарађује са универзитетима, школама, стручним удружењима и другим организацијама које се баве унапређењем високог образовања, унапређује наставу и животни стандард студената, унапређује положај студената у друштву и у раду органа факултета.

Статут Студентске организације Центар за развој каријере студената Електротехничког факултета

Правни заступник: Лазар Вујчић, студент основних академских студија, адреса електронске поште: lazarvuja@gmail.com