Навигација

Јавне набавке - Отворени поступак

2017

17.10.2017. Набавка материјала за адаптацију ЈН 16/17

Питања и одговори

02.10.2017. Намештај за учионице ЈН 17/17

07.06.2017. Набавка информатичке опреме за потребе унапређења наставе ЈН 13/17

Наруџбенице

 1. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 2. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 3. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 4. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 5. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 6. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 7. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 8. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 9. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 10. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 11. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 12. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 13. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 14. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 15. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 16. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 17. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 18. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 19. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 20. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 21. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 22. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 23. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 24. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 25. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 26. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 27. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 28. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 29. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 30. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 31. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 32. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 33. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 34. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 35. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 36. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 37. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 38. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 39. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 40. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 41. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 42. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 43. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 44. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 45. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница

18.01.2016. Набавка електричне енергије ЈН 06/17

18.01.2016. Набавка намештаја ЈН 05/17

Питања и одговори

29.12.2016. Набавка услуга студентских и омладинских задруга ЈН 02/17

29.12.2016. Набавка рачунара и рачунарске опреме ЈН 01/17

Питања и одговори

2016

12.10.2016. Набавка опште грађевинских радова ЈН 17/16

Питања и одговори

08.08.2016. Набавка услуга туристичких агенција ЈН 15/16

19.07.2016. Набавка грађевинско-занатских радова ЈН 14/16

Питања и одговори

13.07.2016. Набавка грађевинских радова ЈН 12/16

29.03.2016. Грађевински радови на санацији крова Рачунског центра ЈН 06/16

Питања и одговори

09.02.2016. Набавка електричне енергије ЈН 04/16

29.12.2015. Набавка услуга студентских/омладинских задруга ЈН 02/16

Питања и одговори

2015

09.06.2015. Набавка грађевинских радова 10/15

Питања и одговори

31.03.2015. Набавка услуга штампања 09/15

Питања и одговори

13.03.2015. Набавка услуге обезбеђења авио карата и хотелског смештаја ЈН 07/15

02.03.2015. Набавка рачунара и рачунарске опреме 04/15

Питања и одговори

22.04.2014. Набавка електричне енергије ЈН 03/15

22.04.2014. Набавка грађевинских радова ЈН 08/14

Питања и одговори

14.03.2014. Набавка услуга штампања ЈН 07/14

Питања и одговори


19.02.2014. Набавка услуге обезбеђења авио карата и хотелског смештаја JН 05/14


27.01.2014. Набавка угоститељских услуга - JN 03/14


20.01.2014. Набавка електричне енергије

Питања и одговори


30.12.2013. Набавка рачунара и рачунарске опреме

Питања и одговори

Обавештење о продужењу рока

У складу са чл.63 став 5 Закона о јавним набавкама, продужава се рок за подношење понуда.
Нови рок за подношење понуда је: 18.02.2014. године до 12 часова. 
Отварање понуда - 18.02.2014. год. у 12,30 часова у просторијама Рачунског центра ЕТФ-а.