Навигација

19М013ИЕМ - Испитивање и одржавање електричних машина

Спецификација предмета
НазивИспитивање и одржавање електричних машина
Акроним19М013ИЕМ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаПредзнање из предмета који чине језгро наставе на смеровима ЕПП и ЕЕС Енергетског одсека ЕТФ и/или еквивалентнихса других универзитета
  Циљеви изучавања предметаУпознавање са теоријом и имплементацијом стандардних и савремених метода испитивања електричних машина и трансформатора при пријему, у раду и после хаварије, оправке или ревитализације
  Исходи учења (стечена знања)Оспособљавање за самостални рад при тестирању електричних машина и трансформатора при пријему, у раду и после хаварије, оправке или ревитализације.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеРазлози испитивања и одржавања и њихово планирање. Испитне методе. Електрична и диелектрична испитивања једносмерним и наизменичним струјама и напонима. Испитивање изолационих уља, флуида и гасова са процедурама одржавања и регенерације. Испитивање, одржавање и превентивна контрола трансформатора. Испитивање, одржавање и превентивна контрола мотора и генератора.
  Садржај практичне наставеПрисуство испитивањима у доступним фабрикама
  Литература
  1. 1) Willis L.H: Electrical Power equipment Maintenance and Testing;
  2. 2) IEC Standards
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  22
  Методе извођења наставепредавања и аудиторне вежбе
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит0
  Практична настава0Усмени испит50
  Пројекти
  Колоквијуми0
  Семинари50