Navigacija

Nagrada Nikola Tesla

Teslinu nagradu za stvaralaštvo mladih za 2020. godinu, koju dodeljuje fondacija ,,Nikola Tesla” i poslovno udrženje ,,Elektromašinogradnja”, dobila je Ana Minić za svoj master rad pod naslovom: ,,Softverski alati za planiranje i projektovanje solarnih elektrana”. Master rad je uređen na Elektrotehničkom fakulteta u Beogradu na modulu Elektroenergetski sistemi - Obnovljivi izvori energije.