Навигација

Награда Никола Тесла

Теслину награду за стваралаштво младих за 2020. годину, коју додељује фондација ,,Никола Тесла” и пословно удржење ,,Електромашиноградња”, добила је Ана Минић за свој мастер рад под насловом: ,,Софтверски алати за планирање и пројектовање соларних електрана”. Мастер рад је уређен на Електротехничком факултета у Београду на модулу Електроенергетски системи - Обновљиви извори енергије.