Навигација

Електроника и дигитални системи

Шеф одсека: др Владимир Рајовић, ванредни професор

*Линкови за приступ предавањима и сајту предмета се налазе у картону предмета

2. година

3. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
19Е042ЕЛ Електроника О 3+2+0.5 6
19Е042ДЕ1 Дигитална електроника 1 О 3+2+0.5 6
19Е042ЕМ Електрична мерења O 2+0+3 4
13Е082М3 Математика 3 O 3+3+0 6
Бира се један од следећа два изборна предмета
13E072ОТЕК Теорија електричних кола И 3+2+0 6
19Е062ОФЕ Основи физичке електронике И 3+2+0 6
Бира се један од следећих изборних предмета
13E042ПСА Практикум из софтверских алата у електроници 2) И 0+1+1 2
19Е042ПИМ Практикум из микроконтролера И 0+1+1 2
Укупно   29 30
4. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
19Е042АЕ1 Аналогна електроника 1 O 3+2+0.5 6
19Е042ДЕ2 Дигитална електроника 2 O 3+2+0.5 6
19Е042СИС Сигнали и системи O 3+2+0.5 6
19Е032ОТЕ Основи телекомуникација O 3+2+0.5 6
Бира се један од следећих изборних предмета
13Е082ВС Вероватноћа и статистика И 2+2+1 6
13E082ВИС Вероватноћа и статистика И 1+1+0.5 3
Ако је из претходне групе изабран предмет од 3ЕСПБ бира се један од следећих предмета
13E082НУМ Нумеричка математика И 1+1+0.5 3
13E082САО Сложеност алгоритама и одабране методе оптимизације И 1+1+0.5 3
Укупно   27 30

 

 

3. година

 

5. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
19Е043АЕ2 Аналогна електроника 2 O 3+2+0.5 6
19Е043ДОС Дигитална обрада сигнала O 3+2+0.5 6
19Е043АНР Архитектура и организација наменских рачунара O 3+2+0 6
19Е043ВЛСИ Пројектовање VLSI система O 2+1+2 6
Бира се jeдaн од следећих изборних предмета
13E053ОСУЕ Основи система управљања И 3+2+1 6
19Е112ООП Објектно-оријентисано програмирање И 2+2+1 6
Укупно   26-27 30
6. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
Бира се пет од следећих изборних предмета
13E043ЕЕ Енергетска електроника И 3+1+1 6
13E043ЛЕ Линеарна електроника И 3+1+1 6
13E043РЕ Рачунарска електроника И 3+1+1 6
19Е043ПИК Пројектовање интегрисаних кола И 3+1+1 6
19Е043МРС Микроконтролерски рачунарски системи И 3+1+1 6
19Е043МС Мерни системи И 3+1+1 6
19Е043ПЕС Пројектовање електронских система И 2+2+1 6
  Изборни предмет 1 И   6
  Изборни предмет 2 И   6
Укупно   25 30

 

Изборни предмет 1 и Изборни предмет 2 су предмети са Листе препоручених предмета са других модула који се изводе у парном семестру

 

4. година

 

7. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
Бира се пет од следећих изборних предмета
13E044ДОС Дигитална обрада слике И 3+1+1 6
13E044НРС Наменски рачунарски системи И 3+1+1 6
19Е044ДВС Дигитални VLSI системи И 3+1+1 6
19Е044РНС Развој наменског софтвера И 3+1+1 6
19Е044АИК Аналогна интегрисана кола И 3+1+1 6
19Е044АМК Анализа и моделовање електронских кола употребом HDL - AMS језика 3) И 3+1+1 6
19Е044ЕИ Електронска инструментација 3) И 3+1+1 6
  Изборни предмет 3 И   6
  Изборни предмет 4 И   6
19Е092ЕЈ3
19Е092РЈ3
19Е092НЈ3
19Е092ФЈ3
Страни језик 3 И 2+0+0 3
Ако студент у 7. семестру изабере Страни језик 3, у 8. семестру мора да бира и Страни језик 4
Укупно   22 / 25 27 / 30

Изборни предмет 3 и Изборни предмет 4 су предмети са Листе препоручених предмета са других модула који се изводе у непарном семестру или Изборни предмети из 5. семестра модула Електроника и дигитални системи

8. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
Бирају се три од следећих изборних предмета
13Е044ХСОС Хардверско - софтверска обрада сигнала И 3+1+1 6
13E044СРВ Системи у реалном времену И 3+1+1 6
19E044OСН1 Оперативни системи наменских рачунара 1 3) И 3+1+1 6
13Е044РФЕ RF електроника И 3+1+1 6
13Е044ВХД Верификација хардвера у дигиталним интегрисаним системима И 2+1+2 6
  Изборни предмет 5 И   6
Ако је студент у 7. семестру изабрао Страни језик 3, у 8. семестру мора додатно да бира и Страни језик 4
19Е092ЕЈ4
19Е092РЈ4
19Е092НЈ4
19Е092ФЈ4
Страни језик 4 И 2+0+0 3
  Стручна пракса О   2
  Завршни рад О   10
Укупно   15-17 33 / 30

Изборни предмет 5 је предмет са Листе препоручених предмета са других модула који се изводе у парном семестру или Изборни предмет из 6. семестра модула Електроника и дигитални системи

Листа препоручених предмета са других модула који се изводе у непарном семестру
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
Са смера Микроталасна техника
13Е074МЕ Микроталасна електроника И 3+1+1 6
13Е073МТ Микроталасна техника И 3+1.5+0.5 6
Са модула Рачунарска техника и информатика
13E112АСП Алгоритми и структуре података O 3+2+0 6
13E113БП1 Базе података 1 O 2+2+1 6
13Е114ИП Интернет Програмирање O 2+2+1 6
Са модула Сигнали и системи
13E053ССО Системи и сигнали у организму И 3+1+1 6
13Е054НМ Неуралне мреже И 3+1+1 6
13E054МАС Методе анализе електрофизиолошких сигнала И 3+1+1 6
13Е054ПО Препознавање облика И 3+1+1 6
Са модула Телекомуникације и информационе технологије
13Е033Е Електроакустика И 3+1+1 6
19Е033ТИК Теорија информација и кодовање И 3+1+1 6
13Е033ОПТЕ Одабрана поглавља из телекомуникација И 3+1+1 6
Са модула Физичка електроника
13Е063ОЕ Оптоелектроника И 3+1+1 6
Са било ког модула
  Предмет из 5. или 7. семестра са 6 кредита, уз одобрење руководиоца модула Електроника и дигитални системи И   6

 

Листа препоручених предмета са других модула који се изводе у парном семестру
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
Са смера Микроталасна техника
13Е072ОЕМ Електромагнетика И 3+2+0 6
13Е073МПК Микроталасна пасивна кола И 3+1+1 6
13Е074ЕК Електромагнетска компатибилност И 3+1+1 6
Са модула Енергетика
13Е013ЕМА Електричне машине И 3+1+1 6
13Е013ДПП Дигитално управљање претварачима и погонима И 2+1+1 6
Са модула Рачунарска техника и информатика
13E112ОС1 Оперативни системи 1 O 2+2+1 6
13E112РМ1 Рачунарске мреже 1 O 2+2+1 6
13E113ЗП Заштита података O 2+2+1 6
Са модула Сигнали и системи
13E053АЕС Аквизиција електрофизиолошких сигнала И 3+1+1 6
13E053РА Роботика и аутоматизација И 3+1+1 6
13E054КЛИН Клиничко инжењерство 1) И 3+1+1 6
13E054УИП Управљање индустријским процесима И 3+1+1 6
13E054ОПГ Обрада и препознавање говора И 3+1+1 6
Са модула Телекомуникације и информационе технологије
13E034АС Аудио системи О 3+1+1 6
Са модула Физичка електроника
13E063СП Сензори и претварачи И 3+0+2 6
19Е063ОПТ Оптичке телекомуникације И 3+1+1 6
19E064ЕОИЕ Еколошки обновљиви извори енергије И 3+2+0 6
13E064МЕМС Микроелектромеханички системи И 3+2+0 6
Са било ког модула
  Предмет из 6. или 8. семестра са 6 кредита, уз одобрење руководиоца модула Електроника и дигитални системи И   6

1) Од школске 2020/21. године, промењен је фонд часова на предмету Клиничко инжењерство (13Е054КЛИ) са 3+2+0 на 3+1+1.
2) Предмет се не нуди у школској 2022/23, 2023/24 години.
3) Предмет се не нуди у школској 2023/24 години.