Навигација

Упис на основне академске студије

Пријемни испит за упис на ЕТФ је прва препрека која се поставља пред будуће студенте. Ако вас интересује електротехника и рачунарство, имате јаких склоности ка математици и физици и ако сте били успешни у средњој школи онда је ЕТФ факултет за вас.

Ко све може да се упише на ЕТФ?

За упис у прву годину основних академских студија могу да конкуришу сви који имају завршену четворогодишњу средњу школу. Сви образовни профили су проходни за упис на Електротехнички факултет. Услове под којима се могу уписати држављани Републике Србије, припадници српске мањине из суседних земаља и страни држављани прописује Министарство просвете Републике Србије.

Када се врши пријављивање?

Пријављивање се врши по објављивању Конкурса за упис на факултете који објављује Универзитет у Београду. Уобичајено је да се документа предају крајем јуна, а пријемни испит се обавља у последњој недељи јуна или првој недељи јула месеца. Уколико има непопуњених места допунски упис се организује почетком септембра.

Колико студената се прима на прву годину основних студија?

Последњих неколико година Електротехнички факулет је уписивао 400 студената који се финансирају из буџета и 100 самофинансирајућих студената на на студијски програм Електротехника и рачунарство, као и 20 студената који се финансирају из буџета и 80 самофинансирајућих студената на студијски програм Софтверско инжењерство. На студијском програму Електротехника и рачунарство избор једног од шест модула, одсека,  врши се после прве године студија. На студијском програму Софтверско инжењерство нема модула нити смерова; програм је јединствен. За сваки конкурс Министарство просвете Републике Србије даје сагласност на број буџетских и самофинансирајућих места који се објављује у конкурсу.

Која је процедура уписа?

Поступак подношења докумената, одржавања пријемног испита и самог уписа детаљно су описани на сајту факултета као и у Информатору. Предаја докумената траје три дана. Сви кандидати полажу пријемни испит из математике или физике или из оба предмета, изузев уколико посебном одлуком нису ослобођени полагања истих (посебан успех на републичким и савезним такмичењима у трећем или четвртом разреду средње школе из дате области). Првог дана се одржава испит из математике, а другог дана испит из физике. По објављивању резултата испита, формирају се ранг-листе по којима се врши упис заинтересованих кандидата.

Које су опције приликом уписа?

Кандидати могу конкурисати истовремено на више студијских програма уколико се организује заједнички пријемни испит и у том случају се рангирају на више ранг-листа, ако за то испуњавају прописане услове. Приликом пријављивања кандидати се опредељују на који студијски програм желе да се упишу. Кандидати који конкуришу на ЕТФ-у конкуришу истовремено за оба студијска програма,под условом да полажу одговарајући, исти, пријемни испит. Опредељују се за један студијски програм, као прву жељу, и ако на њему добију буџетско место неће се наћи на листи другог студијског програма.

Пријемни испити?

Од школске 2004/05 за упис у прву годину основних академских студија Електротехничког факултета Универзитета у Београду полаже се пријемни испит на два начина. За упис на студијски програм Електротехника и рачунарство који има заједничку прву годину студија за све модуле:

  1. Полаже се пријемни испит из оба предмета (математика и физика) а узима се у обзир бољи резултат у рачунању укупног броја бодова. Испит из оба предмета се подједнако бодује.
  2. Бира се и полаже пријемни испит из једног предмета, математике или физике.
  3. Признаје се положен пријемни испит из математике или физике са пуним бројем освојених бодова уколико је  кандидат освојио једну од прве три награде на републичком, савезном или међународном такмичењу из ових области, као ученик трећег или четвртог разреда. Признају се само републичка такмичења у организацији Министарства просвете Републике Србије.

Од освојених бодова на пријемном испиту из физике признаје се 30% за оцену на испиту из предмета Физика I и Физика II на првој години студија ЕТФ-а у наредној школској години.

За упис на студијски програм Софтверско инжењерство:

  1. Полаже се пријемни испит из математике.
  2. Признаје се положен пријемни испит са пуним бројем освојених бодова уколико је  кандидат освојио једну од прве три награде на републичком или међународном такмичењу из области  математике или информатике, као ученик трећег или четвртог разреда. Признају се само републичка такмичења у организацији Министарства просвете Републике Србије.

Кандидати који полажу пријемни испит само из Физике налазе се само на листи студијског програм Електротехника и рачунарство.

Кандидати који полажу пријемни испит из математике, или су конкурисали са наградом из математике, могу се наћи на листама оба студијска програма. Кандидати се опредељују за један студијски програм, као прву жељу, и ако на њему добију буџетско место неће се наћи на листи другог студијског програма.

Кандидати који су конкурисали са наградом из информатике, награда се вреднује само на листи студијског програм Софтверско инжењерство.