Навигација

Катедра за микроелектронику и техничку физику

Катедра се бави проблемима поузданости у микроелектроници и оптоелектроници, ласерском техником и физичком електроником чврстог тела и плазме.

Званични сајт Катедре

Шеф катедре: др Слободан Петричевић, ван. проф.

Заменик: др Јелена Радовановић, ред. проф.

Секретар: Милан Игњатовић, асистент

Особље

професор емеритус

Редовни професор

Ванредни професор

Доцент

Асистент

Остали