Навигација

Катедра за микроелектронику и техничку физику

Катедра се бави проблемима поузданости у микроелектроници и оптоелектроници, ласерском техником и физичком електроником чврстог тела и плазме.

Званични сајт Катедре

Шеф катедре: проф. др Слободан Петричевић

Заменик:

проф. др Јелена Радовановић

Секретар: ас. мс Милан Игњатовић, дипл. инж. ел. и рач.

Особље

професор емеритус

Редовни професор

Ванредни професор

Доцент

Асистент са докторатом

Асистент

Сарадник у настави

Остали