Навигација

Катедра за микроелектронику и техничку физику

Катедра се бави проблемима поузданости у микроелектроници и оптоелектроници, ласерском техником и физичком електроником чврстог тела и плазме.

Званични сајт Катедре

Особље катедре

професор емеритус

Редовни професор

Ванредни професор

Доцент

Асистент

Сарадник у настави

Остали