Навигација

13Е014ТПЕ - Термички процеси у електроенергетици

Спецификација предмета
НазивТермички процеси у електроенергетици
Акроним13Е014ТПЕ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Енергетика
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ5.0Статус предметаобавезан
Условљност другим предметимаНема
Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са основама преноса топлоте и масе.Разумевање природе загревања електроенергетских компоненти услед губитака енергије у њима и генерисања топлоте. Оспособљавање студената да примене знања из опште теорије преноса топлоте и масе при пројектовању, експлоатацији, надзору и заштити електроенергетских компоненти. Илустрација на примерима реалних електроенергетских компоненти.
Исходи учења (стечена знања)Оспособљеност студената да решавају свих врста термичких проблема који се појављују у пракси пројектовања и примене електроенетгетских компоненти. Упознавање студената са класичним (упрошћеним) инжењерским методама, њиховим ограничењима и практичним могућностима које доноси примена савремених софтверских алата и метода заснованим на дубљем физичком описивању процеса загревања.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеПровођење,зрачење и струјање.Пренос топлоте преносом масе.Номинална снага електроенергетских компоненти,дефинисана дозвољеном температуром изолације.Размењивачи топлоте.Ребра за хлађење.Примери термичког пројектовања електроенергетских компоненти.Типски термички тестови.Термички прорачуни у пракси експлоатације електроенергетских компоненти (стратегија оптерећивања, надзора и заштита).
Садржај практичне наставеРачунске вежбе на табли и 6 лабораторијских вежби (4 класичне, једна симулација прелазних термичких процеса на рачунару и једна примена софтвера базираног на методио коначних елемената).
Литература
  1. Texts for each of teaching classes and the laboratory - http://term-procesi.etf.rs/
  2. Збирка задатака из Електротермије са приручником за лабораторијске вежбе, З. Радаковић, М. Јовановић, Електротехнички факултет, друго издање, 1995.
  3. Fundamentals of heat and mass transfer, F.P.Incropera, D.P.DeWitt, John Wiley&Sons, Fifth edition, 2002.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
211
Методе извођења наставеКласична предавања, класичне аудиторне вежбе, класичне лабораторијске вежбе и израда симулационог програма на рачунару, приказ врхунских истраживачких и развојних индустријских пројеката у сарадњи са универзитетима
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања30Писмени испит35
Практична настава0Усмени испит0
Пројекти
Колоквијуми35
Семинари0