Navigation

MA Milan Marinković, electrical and computer engineer

Senior programmer
Computer Centre

Paviljon Računskog Centra, kancelarija RC-5

Title electrical and computer science engineer, MSc

Bibliography

Papers from domestic conferences

Analiza rezultata prijemnog ispita za upis na fakultete Univerziteta u Beogradu za kandidate koji su konkurisali na više fakulteta

D. Stojković, M. Marinković, J. Protić, Analiza rezultata prijemnog ispita za upis na fakultete Univerziteta u Beogradu za kandidate koji su konkurisali na više fakulteta, XXVI Skup TRENDOVI RAZVOJA: “INOVACIJE U MODERNOM OBRAZOVANJU”, pp. 179 - 182, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Kopaonik, 2020

Authors Dušan Stojković, Milan Marinković, and Jelica Protić
Year 2020
Publisher Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
ISSN/ISBN 978-86-6022-241-3
Page from 179
Page to 182

Projects

Uvođenje i održavanje informacionog sistema FIS

Type of project Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner "SINGIDUNUM" UNIVERZITET
Beginning of realization 2009-03-06